QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ “KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2022”


 

          Sáng 15/8/2023, tại Hội nghị báo cáo viên tháng 8/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ông Nguyễn Văn Bằng - Phó Giám đốc Quỹ đã báo cáo Chuyên đề: “Kết quả thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Lâm Đồng năm 2022”.

Hình 1: Toàn cảnh các đại biểu tham dự hội nghị tại Ban Tuyên giáo tỉnh ủy.

          Hội nghị diễn ra bằng hình thức trực tiếp tại Ban Tuyên giáo tỉnh ủy và trực tuyến với điểm cầu các huyện, thành phố trong tỉnh với gần 600 đại biểu tham dự.          

Hình 2: Ông Nguyễn Văn Bằng - Phó Giám đốc Quỹ tỉnh báo cáo chuyên đề tại hội nghị.

         Ngoài việc hệ thống lại một số vấn đề liên quan đến chi trả dịch vụ môi trường rừng; báo cáo tập trung vào kết quả thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng của tỉnh năm 2022 và hiệu quả đối với việc thực hiện.

          Một số kết quả thực hiện: số tiền thu ủy thác qua Quỹ tỉnh đạt 437,9 tỷ đồng chiếm 14,6% tổng thu toàn quốc và tăng 96,5 tỷ (12,8%) so với năm 2021. Diện tích rừng cung ứng được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng là: 399.150 ha (lưu vực Đồng Nai là 313.044 ha và lưu vực Serepok là 86.105 ha) chiếm hơn 73% tổng diện tích rừng toàn tỉnh. Với đơn giá chi trả lưu vực Đồng Nai là 1.214.000 đồng/ha tăng 366.000 đồng/ha (tăng 43%) so với năm 2021 và lưu vực Serepok là 936.000 đồng/ha tăng 434.000 đồng/ha (tăng 86%) so với năm 2021. Số tiền chi trả cho chủ rừng cung ứng là 455,670 tỷ đồng và chủ rừng là tổ chức nhà nước chiếm hơn 98% số tiền chi trả.

          Hiệu quả thực hiện chi trả: Nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng năm 2022 cao và tăng so với năm 2021 đã hỗ trợ đáng kể nguồn chi từ ngân sách nhà nước cho bảo vệ phát triển rừng. Hoạt động khoán bảo vệ rừng từ nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng của các chủ rừng nhà nước tiếp tục góp phần cải thiện sinh kế, tăng thu nhập và ổn định đời sống cho người dân tham gia bảo vệ rừng nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo và hộ dân sống gần rừng (15.000 hộ nhận khoán và thu nhập 17,0-22,0 triệu đồng) và nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng (10% đối với diện tích khoán và 100% đối với diện tích tự quản lý) và lực lượng hộ nhận khoán đã hỗ trợ chủ rừng trong công tác bảo vệ rừng.

Hình 3: Đồng chí Nguyễn Thị Mỵ - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kết luận hội nghị.

          Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Mỵ - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - chủ trì hội nghị đánh giá cao chuyên đề Quỹ tỉnh đã truyền đạt và đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở nắm vững nội dung được truyền tải tại hội nghị để tập trung tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận xã hội về chi trả dịch vụ môi trường rừng và công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn toàn tỉnh.

          Qua buổi báo cáo chuyên đề tại Ban Tuyên giáo tỉnh ủy lần này cũng là cơ hội để Quỹ tỉnh thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở.

 

Nguồn tin:QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH LÂM ĐỒNG

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG ĐƠN VỊ

TIN, BÀI LIÊN QUAN

VĂN BẢN MỚI

Quyết định 1258 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(phê duyệt kế hoạch thu chi kinh phí DVMTR tỉnh Lâm Đồng năm 2023)

Quyết định 1257 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thu chi kinh phí DVMTR tỉnh Lâm Đồng năm 2022)

Công văn 7542 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(thống nhất về số lần tạm ứng và tỷ lệ tạm ứng tiền DVMTR hàng năm)

VĂN BẢN THÔNG BÁO

Công văn 443-QBVR-KTTV
(về việc tạm ứng tiền DVMTR lần 3 năm 2023 cho các đơn vị chủ rừng)

Công văn 241-QBVR-KTTV
(Về việc thanh toán tiền DVMTR năm 2022 cho các đơn vị chủ rừng)

Công văn 165-QBVR-KTTV
(về việc tạm ứng tiền chi trả DVMTR lần 1 năm 2023 cho các đơn vị chủ rừng)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN, CHỈ ĐẠO

Luật lâm nghiệp 2017
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (bản đầy đủ)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Phần DVMTR và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Mẫu biểu)

VĂN BẢN KẾ HOẠCH NĂM

Kế hoạch năm 2023
Kế hoạch năm 2022
Kế hoạch các năm:
    + Kế hoạch năm 2021
    + Kế hoạch năm 2020
    + Kế hoạch năm 2019
    + Kế hoạch năm 2018
    + Kế hoạch năm 2017