ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG NHIỆM KỲ 2023-2028


          Ngày 11/02/2023, Công đoàn cơ sở Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2023-2028.

          Công đoàn cơ sở Quỹ hiện có 04 tổ công đoàn trực thuộc với tổng số đoàn viên công đoàn là 37 người (27 nam, 10 nữ); 23 đảng viên.

         Trong nhiệm kỳ 5 năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp công đoàn, nhất là Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT, chi bộ Quỹ. Công đoàn cơ sở Quỹ đã thực hiện hoàn thành cơ bản 10 chỉ tiêu đề ra, phát huy được vai trò của tổ chức công đoàn trong cơ quan, tạo được sự tín nhiệm của đoàn viên công đoàn.

         Thông qua công tác tuyên truyền giáo dục của công đoàn đã góp phần nâng cao được nhận thức của đoàn viên trong đơn vị về các chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nội quy, quy định của cơ quan góp phần thực hiện kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hàng năm của đơn vị.

         Công đoàn tham gia quản lý, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng, chăm lo đời sống của viên chức, tổ chức các phong trào thi đua tại đơn vị như: phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào học tập nâng cao trình độ chuyên môn, thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và phòng chống tệ nạn xã hội, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ viên chức, phong trào tương thân, tương ái và tham gia các hoạt động xã hội, phong trào văn hóa thể thao.

         Trong nhiệm kỳ Công đoàn cơ sở Quỹ cũng đã đạt được một số thành tích nổi bật như: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018; Bằng khen của Liên đoàn lao động tỉnh năm 2018; Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019-2022; có 14 đoàn viên nhận được giấy khen của BCH Công đoàn ngành NN&PTNT; 01 cá nhân được nhận giấy khen của Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh…

         Đại hội cũng đã biểu quyết đưa ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới với 10 chỉ tiêu phấn đấu trong đó chú trọng là chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, xây dựng Công đoàn cơ sở Quỹ ngày càng vững mạnh; góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Quỹ hàng năm đi đôi với xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở trong sạch vững mạnh.

         Đại hội cũng đã đã bầu ra ban chấp hành Công đoàn cơ sở Quỹ nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 05 đồng chí:Nguyễn Ngọc Lân ,Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Quốc Thuận, Nguyễn Thị Huyền Trang, Phan Đức Thịnh và 03 đại biểu đi dự đại hội Công đoàn ngành Nông nghiệp &PTNT khóa VII.

          Sau đây là một số hình ảnh của Đại hội:

 

Hình 1: Toàn cảnh Đại hội

Hình 2: Đồng chí Hoàng Tất Dương – Giám đốc Quỹ phát biểu.

 

 Hình 3: Bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Quỹ nhiệm kỳ 2023-2028.

 

Hình 4: Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Quỹ nhiệm kỳ 2023-2028.

 

Hình 5: Giám đốc Quỹ tặng quà cho các đồng chí không tham gia Ban chấp hành nhiệm kỳ mới

 

Hình 6: Đoàn viên công đoàn nữ

 

 

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG ĐƠN VỊ

TIN, BÀI LIÊN QUAN

VĂN BẢN MỚI

Quyết định 1258 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(phê duyệt kế hoạch thu chi kinh phí DVMTR tỉnh Lâm Đồng năm 2023)

Quyết định 1257 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thu chi kinh phí DVMTR tỉnh Lâm Đồng năm 2022)

Công văn 7542 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(thống nhất về số lần tạm ứng và tỷ lệ tạm ứng tiền DVMTR hàng năm)

VĂN BẢN THÔNG BÁO

Công văn 443-QBVR-KTTV
(về việc tạm ứng tiền DVMTR lần 3 năm 2023 cho các đơn vị chủ rừng)

Công văn 241-QBVR-KTTV
(Về việc thanh toán tiền DVMTR năm 2022 cho các đơn vị chủ rừng)

Công văn 165-QBVR-KTTV
(về việc tạm ứng tiền chi trả DVMTR lần 1 năm 2023 cho các đơn vị chủ rừng)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN, CHỈ ĐẠO

Luật lâm nghiệp 2017
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (bản đầy đủ)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Phần DVMTR và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Mẫu biểu)

VĂN BẢN KẾ HOẠCH NĂM

Kế hoạch năm 2023
Kế hoạch năm 2022
Kế hoạch các năm:
    + Kế hoạch năm 2021
    + Kế hoạch năm 2020
    + Kế hoạch năm 2019
    + Kế hoạch năm 2018
    + Kế hoạch năm 2017