TẬP HUẤN KỸ NĂNG CHO TỔ TRUYỀN THÔNG QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH LÂM ĐỒNG


            Nhằm nâng cao chất lượng các bài viết và hình ảnh phục vụ công tác truyền thông về chi trả dịch vụ môi trường rừng cho đội ngũ cán bộ truyền thông; trong thời gian 3 ngày, từ ngày 06 đến 08/10/2021, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng (Quỹ tỉnh) đã phối hợp với Hội nhà báo tỉnh tổ chức tập huấn kỹ năng viết các dạng tin và ảnh báo chí cho các thành viên tổ truyền thông Quỹ tỉnh.

Hình 1: Nhà báo Lê Văn Tòa – Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh trực tiếp tập huấn cho các thành viên tổ truyền thông Quỹ tỉnh.

            Bằng phương pháp vừa học vừa thực hành, các giảng viên đã truyền đạt những kiến thức căn bản về kỹ năng chụp ảnh, việc chọn bố cục hình ảnh; chủ đề, chủ thể ảnh báo chí; cách xử lý hình ảnh trước khi sử dụng đăng tải trên báo in và các trang thông tin điện tử. Kỹ năng viết tin, vai trò, ý nghĩa và tác dụng của tin; trao đổi kỹ năng khai thác thông tin, tư liệu viết các dạng tin vắn, tin ngắn và tin sâu… 

Hình 2: Các thành viên tổ truyền thông của Quỹ tỉnh tham gia tập huấn. 

          Sau khóa tập huấn, các thành viên tổ truyền thông Quỹ tỉnh đã nắm bắt được những kiến thức cơ bản từng bước đáp ứng yêu cầu nâng cao về hình thức, nội dung và chất lượng các bài viết, bản tin đăng tải trên Website của Quỹ tỉnh cũng như phục vụ yêu cầu ngày càng cao của công tác thông tin tuyên truyền của Quỹ tỉnh trong thời gian tới.

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG ĐƠN VỊ

VĂN BẢN MỚI

Công văn 7542 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(thống nhất về số lần tạm ứng và tỷ lệ tạm ứng tiền DVMTR hàng năm)

VĂN BẢN THÔNG BÁO

Công văn 142-QBVR-KTTV
(về việc thanh toán tiền DVMTR năm 2021 cho các đơn vị chủ rừng là tổ chức doanh nghiệp ngoài nhà nước)

Công văn 131-QBVR-KTTV
(về việc thanh toán tiền DVMTR năm 2021 số tiền còn lại cho các đơn vị chủ rừng nhà nước)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN, CHỈ ĐẠO

Luật lâm nghiệp 2017
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (bản đầy đủ)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Phần DVMTR và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Mẫu biểu)

VĂN BẢN KẾ HOẠCH NĂM

Kế hoạch năm 2022
Kế hoạch các năm:
    + Kế hoạch năm 2021
    + Kế hoạch năm 2020
    + Kế hoạch năm 2019
    + Kế hoạch năm 2018
    + Kế hoạch năm 2017