QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH CHI TRẢ TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2020 CHO CHỦ RỪNG LÀ HỘ GIA ĐÌNH


          Căn cứ kết quả xác định diện tích cung ứng năm 2020 và đơn giá chi trả được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt (tại Quyết định số 1246/QĐ-UBND ngày 18/5/2021), từ ngày 09/6/2021 Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh bắt đầu chi trả tiền cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2020 cho đối tượng chủ rừng là hộ gia đình.

          Theo kết quả tổng hợp năm 2020, trong tổng số diện tích được chi trả năm 2020 của toàn tỉnh: 393.772 ha thì diện tích chi trả cho đối tượng chủ rừng là hộ gia đình chiếm tỷ lệ không đáng kể 6.912,1 ha quy đổi (K3): 6.573,86 ha với tổng số 1.475 hộ (huyện Đạ Tẻh, Cát Tiên và Bảo Lâm chiếm đa số với 1.462 hộ). Tổng số tiền phải chi trả: 4,389 tỷ đồng.

          Với 830 hộ gia đình, tương ứng với số tiền 2,49 tỷ đồng được thanh toán thông qua tài khoản ViettelPay (Kế thừa kết quả từ Dự án rừng và đồng bằng (VFD) hỗ trợ mở tài khoản năm 2019) và tài khoản ngân hàng đã thực hiện xong; thì phần còn lại 696 hộ với tổng số tiền 1,9 tỷ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh phối hợp với Hạt Kiểm lâm và chính quyền địa phương chi trả trực tiếp đến hộ gia đình đúng đủ theo quy định. 

Điểm chi trả tiền cho hộ gia đình tại xã Quảng Ngãi - Huyện Cát Tiên

           Việc chi trả bằng tiền mặt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp; do đó quá trình chi trả Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh đã phối hợp y tế địa phương tổ chức phòng dịch chặt chẽ theo đúng quy trình khuyến cáo phòng chống dịch như: Đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay, không tụ tập đông người…đối với người tổ chức chi trả và người nhận tiền. Trong thời gian đến Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh sẽ tiếp tục rà soát và hoàn thiện các thủ tục để chi trả không dùng tiền mặt với tỷ lệ cao nhất có thể đối với đối tượng chủ rừng là hộ gia đình này. Do yêu cầu về thời gian và tình hình dịch bệnh, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh quyết tâm hoàn thành chi trả cho đối tượng chủ rừng là hộ gia đình chậm nhất là đến 30/6/2021.

          Như vậy với việc hoàn thành chi trả cho chủ rừng là hộ gia đình (dự kiến đến 30/6/2021) thì Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh đã hoàn thành việc chi trả: 250,1 tỷ đồng cho 393.772 ha cung ứng năm 2020 theo đúng Quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]