Thông báo

Ngày 06/10/2020, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định: số 2207/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng (Quỹ). Nội dung các Điều lệ về tổ chức hoạt động của Quỹ cụ thể như sau:

          Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

          Điều lệ này quy định về tổ chức hoạt động của Quỹ theo quy định tại Luật Lâm nghiệp và các Nghị định của Chính phủ: số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ

          Điều 2. Địa vị pháp lý của Quỹ

          1. Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh quyết định thành lập để thực hiện việc quản lý, sử dụng kinh phí và các hoạt động liên quan đến chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), quản lý bảo vệ và phát triển rừng.

          2. Tên gọi: Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng.

          Tên giao dịch quốc tế: Lam Dong Forest Protection and Development Fund (Lam Dong FPDF).

          3. Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng (Quỹ) là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; tổ chức, hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập và quản lý.

          4. Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng và kho bạc nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.

          5. Trụ sở của Quỹ đặt tại số 08 đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

          Điều 3. Nguyên tắc hoạt động

          Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 95 Luật Lâm nghiệp năm 2017.

          Điều 4. Chức năng

          Quỹ có chức năng vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn lực tài chính cho hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp, các Nghị định của Chính phủ: số 156/2018/NĐ-CP, số 83/2020/NĐ-CP và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

          Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn

          1. Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 76 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP và các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

          2. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

          3. Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính của đơn vị theo mục tiêu, nhiệm vụ chương trình cải cách hành chính của UBND tỉnh.

          4. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam.

          5. Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các đơn vị trực thuộc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Quỹ.

          6. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc thuộc đơn vị; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

          7. Quản lý, chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

          8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao và theo quy định của pháp luật.

NGUỒN TIN:QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH LÂM ĐỒNG

Liên kết
Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam
 
Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng
 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập0
  • Hôm nay0
  • Tuần hiện tại209
  • Tổng lượt truy cập14945
Hòm Thư Góp Ý
Hòm Thư Góp Ý
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây