HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2023


         Chiều ngày 12/01/2024, Ông Hoàng Tất Dương - Giám đốc Quỹ và ông Nguyễn Ngọc Lân - Chủ tịch công đoàn cơ sở Quỹ đồng chủ trì Hội nghị viên chức và người lao động Quỹ năm 2023.

     Ông Hoàng Tất Dương - Giám đốc và ông Nguyễn Ngọc Lân - Chủ tịch CĐCS Quỹ chủ trì.

          Bà Nguyễn Thị Hương - Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn ngành dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

          Tại Hội nghị, viên chức và người lao động Quỹ đã thảo luận thông qua: Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2024; công khai tài chính năm 2023; Kết quả hoạt động Công đoàn năm 2023; Kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2023; sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ;…

 

Ông Nguyễn Văn Bằng – PGĐ Quỹ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024.

Ông Nguyễn Ngọc Lân – Chủ tịch CĐCS Quỹ báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2023 và phương hướng năm 2024.

           Năm 2023, Quỹ cơ bản thực hiện hoàn thành kế hoạch thu chi kinh phí dịch vụ môi trường rừng do UBND tỉnh giao theo Quyết định 1257/QĐ-UBND ; Quyết định 1258/QĐ-UBND ngày 28/6/2023 và các chỉ tiêu thi đua tại nghị quyết Hội nghị viên chức  năm 2022 với một số nội dung :

         - Chi kinh phí kinh phí dịch vụ môi trường rừng 2022 (Quyết định 1257/QĐ-UBND): 492,970 tỷ đồng/497,826 tỷ đồng đạt 99,0% kế hoạch. Trong đó: chi cho chủ rừng 454,681 tỷ đồng đạt 99,8% kế hoạch.

         - Thu chi kinh phí kinh phí dịch vụ môi trường rừng 2023 (Quyết định 1258/QĐ-UBND):

         + Tổng thu: 358,037 tỷ đồng/324,696 tỷ đồng, đạt 110,3% kế hoạch.

         + Giải ngân (tính đến 31/12/2023):138,865 tỷ đồng/ 322,292 tỷ đồng đạt 43,1% kế hoạch; trong đó: kinh phí tạm ứng cho bên cung ứng là 109,952 tỷ đồng đạt 41% kế hoạch.

         - Thu tiền trồng rừng thay thế: 10,246 tỷ đồng.

         - Hoàn thành 8/8 chỉ tiêu thi đua thông qua tại nghị quyết Hội nghị viên chức năm 2022; các đoàn thể : Công đoàn cơ sở và chi đoàn thanh niên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

          Bà Nguyễn Thị Hương - Ủy viên BTV Công đoàn ngành phát biểu tại hội nghị. 

Bà Trần Thị Ngoan – P. Trưởng phòng KTTV  báo cáo công khai tài chính năm 2023.         

Bà Hồ Thị Kim Phụng – Báo cáo hoạt động Ban Thanh tra nhân dân.        

          Phát động thi đua tại Hội nghị, ông Hoàng Tất Dương- Giám đốc Quỹ đã kêu gọi toàn thể viên chức và người lao động Quỹ năm 2024 ra sức phấn đấu hoàn thành kế hoạch UBND tỉnh giao trong thu chi kinh phí dịch vụ môi trường rừng, trồng rừng thay thế gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu thi đua mà Nghị quyết hội nghị đã thông qua.

            Hội nghị viên chức và người lao động Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh  năm 2023 đã diễn ra trong không khí dân chủ và đoàn kết hướng tới quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2024 ./.

 Một số hình ảnh trao thưởng cho tập thể và cá nhân đạt thành tích 2023

1/ Trao tặng giấy khen cho tập thể lao động tiên tiến.

2/ Trao tặng giấy khen của Giám đốc Sở NN&PTNT cho cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

3/Trao tặng giấy khen của Công đoàn ngành NN&PTNT cho đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG ĐƠN VỊ

TIN, BÀI LIÊN QUAN

VĂN BẢN MỚI

Quyết định 1258 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(phê duyệt kế hoạch thu chi kinh phí DVMTR tỉnh Lâm Đồng năm 2023)

Quyết định 1257 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thu chi kinh phí DVMTR tỉnh Lâm Đồng năm 2022)

Công văn 7542 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(thống nhất về số lần tạm ứng và tỷ lệ tạm ứng tiền DVMTR hàng năm)

VĂN BẢN THÔNG BÁO

Công văn 443-QBVR-KTTV
(về việc tạm ứng tiền DVMTR lần 3 năm 2023 cho các đơn vị chủ rừng)

Công văn 241-QBVR-KTTV
(Về việc thanh toán tiền DVMTR năm 2022 cho các đơn vị chủ rừng)

Công văn 165-QBVR-KTTV
(về việc tạm ứng tiền chi trả DVMTR lần 1 năm 2023 cho các đơn vị chủ rừng)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN, CHỈ ĐẠO

Luật lâm nghiệp 2017
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (bản đầy đủ)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Phần DVMTR và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Mẫu biểu)

VĂN BẢN KẾ HOẠCH NĂM

Kế hoạch năm 2023
Kế hoạch năm 2022
Kế hoạch các năm:
    + Kế hoạch năm 2021
    + Kế hoạch năm 2020
    + Kế hoạch năm 2019
    + Kế hoạch năm 2018
    + Kế hoạch năm 2017