QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH LÂM ĐỒNG TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN BẢO VỆ RỪNG VÀ CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG ĐẾN CÁC HỘ NHẬN KHOÁN BẢO VỆ RỪNG VÀ NGƯỜI DÂN SỐNG GẦN RỪNG NĂM 2023 TẠI HUYỆN ĐỨC TRỌNG VÀ DI LINH


           Căn cứ Quyết định 1258/QĐ-UBND, ngày 28/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thu, chi kinh phí dịch vụ môi trường rừng tỉnh Lâm Đồng năm 2023 và căn cứ kế hoạch tuyên truyền chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2023 của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng (Quỹ tỉnh). Từ ngày 16-27/10/2023 Quỹ tỉnh đã thực hiện 10 cuộc truyền thông tuyên truyền bảo vệ rừng và chi trả dịch vụ môi trường rừng cho hơn 500 hộ nhận khoán bảo vệ rừng và người dân sống gần rừng tại huyện Đức Trọng và huyện Di Linh.

           Như thường lệ, hàng năm Quỹ tỉnh sẽ có các hạng mục tuyên truyên bằng nhiều hình thức khác nhau như tuyên truyền tại các trường học, các hội đoàn thể, loa đài, báo chí, tuyên truyền trên các sản phẩm truyền thông…, tuyên truyền trực tiếp 10 cuộc truyền thông nhóm nhỏ cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Quỹ tỉnh nhằm tuyên truyền bảo vệ rừng và chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh đến các chủ rừng, hộ nhận khoán bảo vệ rừng và người dân sống gần rừng.

           Tại các buổi tuyên truyền, Quỹ tỉnh đã phát tài liệu và nội dung cho từng cá nhân tham dự, với hình thức tuyên truyền trực tiếp Quỹ tỉnh đã trình chiếu và báo cáo những nội dung nội dung liên quan đến bảo vệ rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng, kết quả thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng tại địa phương và Quỹ tỉnh cũng đã phối hợp với chủ rừng giải thích, trả lời thắc mắc, kiến nghị liên quan của các hộ nhận khoán và người dân tham gia buổi tuyên truyền.

           Kết quả của các buổi tuyên truyền, các cá nhân tham dự được nâng cao nhận thức trách nhiệm cho hộ nhận khoán bảo vệ rừng, người dân sống gần rừng từ đó các đối tượng được tuyên truyền có hành động tích cực trong thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng nói riêng và công việc bảo vệ rừng tại địa phương nói chung, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng trong thời gian sắp tới.

            Sau đây là một số hình ảnh của 10 cuộc truyền thông nhóm nhỏ năm 2023:

Cán bộ truyền thông Quỹ tỉnh tuyên truyền trực tiếp nội dung liên quan bảo vệ rừng và chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Các hộ nhận khoán lắng nghe tuyên truyền và tham gia thảo luận tại các buổi truyền truyền.

Nguồn tin:QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH LÂM ĐỒNG

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG ĐƠN VỊ

TIN, BÀI LIÊN QUAN

VĂN BẢN MỚI

Quyết định 1258 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(phê duyệt kế hoạch thu chi kinh phí DVMTR tỉnh Lâm Đồng năm 2023)

Quyết định 1257 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thu chi kinh phí DVMTR tỉnh Lâm Đồng năm 2022)

Công văn 7542 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(thống nhất về số lần tạm ứng và tỷ lệ tạm ứng tiền DVMTR hàng năm)

VĂN BẢN THÔNG BÁO

Công văn 443-QBVR-KTTV
(về việc tạm ứng tiền DVMTR lần 3 năm 2023 cho các đơn vị chủ rừng)

Công văn 241-QBVR-KTTV
(Về việc thanh toán tiền DVMTR năm 2022 cho các đơn vị chủ rừng)

Công văn 165-QBVR-KTTV
(về việc tạm ứng tiền chi trả DVMTR lần 1 năm 2023 cho các đơn vị chủ rừng)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN, CHỈ ĐẠO

Luật lâm nghiệp 2017
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (bản đầy đủ)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Phần DVMTR và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Mẫu biểu)

VĂN BẢN KẾ HOẠCH NĂM

Kế hoạch năm 2023
Kế hoạch năm 2022
Kế hoạch các năm:
    + Kế hoạch năm 2021
    + Kế hoạch năm 2020
    + Kế hoạch năm 2019
    + Kế hoạch năm 2018
    + Kế hoạch năm 2017