CHI BỘ QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN


         Ngày 03/3/2023, Chi bộ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho 02 quần chúng ưu tú: Trần Thị Mỹ Ánh - chuyên viên phòng Kế hoạch - Kỹ thuật và Hồ Thị Mỹ Vân - chuyên viên phòng Kế toán - Tài vụ theo các quyết định của Ban thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng.

         Tham dự lễ kết nạp có các đồng chí trong cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, ban chấp hành công đoàn, toàn thể đảng viên chi bộ và các quần chúng ưu tú của cơ quan.

         Buổi lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng.

 

Đ/c:  Nguyễn Văn Bằng – Phó Bí thư chi bộ Quỹ tỉnh đọc Quyết định kết nạp đảng viên. 

         Sau khi trao quyết định kết nạp, quán triệt nhiệm vụ và quyền hạn cho 02 đảng viên mới, đồng chí Nguyễn Văn Bằng - Phó Bí thư chi bộ đã giao nhiệm vụ cho các đảng viên tiếp tục theo dõi giúp đỡ đồng chí Trần Thị Mỹ Ánh và Hồ Thị Mỹ Vân trong thời gian thử thách.

          Với 02 đảng viên mới kết nạp, chi bộ Quỹ đã có số đảng viên là 25 đồng chí trong đó có 7 đồng chí đảng viên là nữ chiếm 30% số đảng viên chi bộ.

Nguồn tin:QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG ĐƠN VỊ

TIN, BÀI LIÊN QUAN

VĂN BẢN MỚI

Quyết định 1258 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(phê duyệt kế hoạch thu chi kinh phí DVMTR tỉnh Lâm Đồng năm 2023)

Quyết định 1257 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thu chi kinh phí DVMTR tỉnh Lâm Đồng năm 2022)

Công văn 7542 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(thống nhất về số lần tạm ứng và tỷ lệ tạm ứng tiền DVMTR hàng năm)

VĂN BẢN THÔNG BÁO

Công văn 443-QBVR-KTTV
(về việc tạm ứng tiền DVMTR lần 3 năm 2023 cho các đơn vị chủ rừng)

Công văn 241-QBVR-KTTV
(Về việc thanh toán tiền DVMTR năm 2022 cho các đơn vị chủ rừng)

Công văn 165-QBVR-KTTV
(về việc tạm ứng tiền chi trả DVMTR lần 1 năm 2023 cho các đơn vị chủ rừng)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN, CHỈ ĐẠO

Luật lâm nghiệp 2017
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (bản đầy đủ)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Phần DVMTR và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Mẫu biểu)

VĂN BẢN KẾ HOẠCH NĂM

Kế hoạch năm 2023
Kế hoạch năm 2022
Kế hoạch các năm:
    + Kế hoạch năm 2021
    + Kế hoạch năm 2020
    + Kế hoạch năm 2019
    + Kế hoạch năm 2018
    + Kế hoạch năm 2017