QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH LÂM ĐỒNG TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THÔNG: “CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG ĐỒNG HÀNH CÙNG HỌC SINH ĐẾN TRƯỜNG” NĂM 2022


          Sáng ngày 5/9/2022, tại Lễ Khai giảng năm học 2022-2023; Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh đã phối hợp với trường THCS Bảo Thuận - Huyện Di Linh lồng ghép triển khai triển khai chương trình tuyên truyền:

Chi trả dịch vụ môi trường rừng đồng hành cùng học sinh đến trường” năm 2022.

          Tham dự chương trình ngoài hơn 500 học sinh của của trường, Ban giám hiệu, hội đồng nhà trường, hội phụ huynh nhà trường còn có sự hiện diện của lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân và Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Bảo Thuận.

          Tại chương trình, ngoài việc tặng cho trường THCS Bảo Thuận 5.000 quyển vở viết có in nội dung tuyên truyền Luật lâm nghiệp và chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, Ông Nguyễn Văn Bằng - Phó giám đốc Quỹ đã truyền đạt một số thông điệp về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng: mục đích, ý nghĩa của chính sách, một số hiệu quả thiết thực của việc thực hiện chính sách về kinh tế, môi trường và xã hội trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, định hướng việc thực hiện chính sách trong thời gian đến, vai trò và trách nhiệm của các em học sinh trong tuyên truyền chính sách bảo vệ rừng và chi trả dịch vụ môi trường rừng.

          Chương trình truyền thông này là một hoạt động tuyên truyền hàng năm có ý nghĩa của Quỹ tỉnh vì nó vừa kết hợp hỗ trợ điều kiện học tập cho các em học sinh vừa truyền đi thông điệp về lợi ích vai trò của rừng mang lại, trách nhiệm trong công tác bảo vệ rừng của toàn xã hội và được hưởng ứng tích cực tại các điểm trường được chọn tổ chức sự kiện trong suốt các năm qua.

Một số hình ảnh tại chương trình:

 

         Toàn cảnh buổi truyền thông

  

      Lãnh đạo địa phương và Quỹ tỉnh trao quà chi các em tại chương trình

  

Các em học sinh nhận quà từ chương trình

                  Tập thể Thầy cô giáo trường THCS Bảo Thuận và đại biểu tham gia chương trình.

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG ĐƠN VỊ

TIN, BÀI LIÊN QUAN

VĂN BẢN MỚI

Quyết định 1258 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(phê duyệt kế hoạch thu chi kinh phí DVMTR tỉnh Lâm Đồng năm 2023)

Quyết định 1257 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thu chi kinh phí DVMTR tỉnh Lâm Đồng năm 2022)

Công văn 7542 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(thống nhất về số lần tạm ứng và tỷ lệ tạm ứng tiền DVMTR hàng năm)

VĂN BẢN THÔNG BÁO

Công văn 443-QBVR-KTTV
(về việc tạm ứng tiền DVMTR lần 3 năm 2023 cho các đơn vị chủ rừng)

Công văn 241-QBVR-KTTV
(Về việc thanh toán tiền DVMTR năm 2022 cho các đơn vị chủ rừng)

Công văn 165-QBVR-KTTV
(về việc tạm ứng tiền chi trả DVMTR lần 1 năm 2023 cho các đơn vị chủ rừng)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN, CHỈ ĐẠO

Luật lâm nghiệp 2017
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (bản đầy đủ)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Phần DVMTR và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Mẫu biểu)

VĂN BẢN KẾ HOẠCH NĂM

Kế hoạch năm 2023
Kế hoạch năm 2022
Kế hoạch các năm:
    + Kế hoạch năm 2021
    + Kế hoạch năm 2020
    + Kế hoạch năm 2019
    + Kế hoạch năm 2018
    + Kế hoạch năm 2017