HỘI NGHỊ SƠ KẾT 7 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH 5 THÁNG CUỐI NĂM 2022 CỦA HỆ THỐNG QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG


          Sáng ngày 10/8/2022 tại Hà Nội; ông Nguyễn Quốc Trị - Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam đã chủ trì Hội nghị sơ kết 7 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 5 tháng cuối năm 2022 của hệ thống Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng. Hội nghị được trực tuyến đến điểm cầu tất cả các Quỹ tỉnh.

          Tham gia tại điểm cầu Quỹ Lâm Đồng có ông Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc Sở Nông nghiệp &PTNT - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ, bà Nguyễn Thị Hải - Trưởng ban kiểm soát Quỹ, ông Hoàng Tất Dương - Giám đốc Quỹ cùng các thành viên trong Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Quỹ.

Các đại biểu tham gia tại điểm cầu Quỹ Lâm Đồng.

          Theo báo cáo của Quỹ Việt Nam, trong 7 tháng đầu năm Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng các cấp cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đảm bảo việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR đúng tiến độ và chất lượng, hoàn thành kế hoạch đề ra:

          Tổng số tiền DVMTR trên cả nước đã thu là 2.215,78 tỷ đồng đạt 73,86% kế hoạch thu 2022 và bằng 113,3% so cùng kỳ 2021. Đến hết tháng 6/2022 số tiền nợ đọng là 17,13 tỷ đồng.

          Kết quả chi tiền DVMTR đối với nguồn tiền chi cho các chủ rừng cung ứng: các Quỹ tỉnh đã giải ngân nguồn kế hoạch 2021 là 2.726,98 tỷ đồng đạt 108% kế hoạch năm và nguồn kế hoạch năm 2022 là 365,68 tỷ đồng (Tạm ứng).

          Tiền trồng rừng thay thế đã nộp vào hệ thống Quỹ năm 2022 là: 279,94 tỷ (Quỹ TW: 23,94 tỷ, Quỹ tỉnh: 256,00 tỷ).

          Cùng với những kết quả đạt được trong 7 tháng đầu năm 2022, báo cáo cũng đã nêu một số khó khăn, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ của hệ thống Quỹ: Một số địa phương tiến độ giải ngân tiền DVMTR cho chủ rừng còn chậm và kéo dài; một số tỉnh có nguồn thu thấp nên khó thực hiện, một số Quỹ chưa hoàn thành xây dựng bản đồ chi trả, tiền thu từ trồng rừng thay thế còn tồn nhiều do chưa được phê duyệt dự án thực hiện; số tiền kết dư từ năm 2018 trở về trước tuy đã có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng nhưng đa số các tỉnh chưa thực hiện giải ngân được…

          Cùng với hệ thống Quỹ cả nước, Quỹ Lâm Đồng trong 7 tháng đầu năm cũng đã thực hiện hoàn thành một số nhiệm vụ được giao theo quyết định của UBND tỉnh. Trong đó nổi bật là: Đã hoàn thành việc chi trả kinh phí năm 2021 cho tất cả các chủ rừng cung ứng với số tiền 303 tỷ 576 triệu đồng đạt 99,9% kế hoạch với tổng diện tích 398.410 ha. Thu tiền DVMTR kế hoạch 2022: 236 tỷ 750 triệu đồng, đạt 77,5% kế hoạch năm và cũng đã chi tạm ứng lần 1 cho các chủ rừng là tổ chức 58 tỷ 861 triệu đồng đạt 20,5% kế hoạch. Những khó khăn tồn tại tại Quỹ Lâm Đồng: Chậm hoàn thành bản đồ chi trả, giải ngân tiền kết dư theo ý kiến của Thủ tướng chính phủ, tiền trồng rừng thay thế tồn nhiều… đã được Giám đốc Sở - Chủ tịch hội đồng quản lý Quỹ báo cáo giải trình và xin ý kiến Tổng cục và Quỹ trung ương tại hội nghị.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc Sở Nông nghiệp &PTNT - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ và

ông Hoàng Tất Dương - Giám đốc Quỹ chủ trì tại điểm cầu Quỹ Lâm Đồng.

          Trong 5 tháng cuối năm để hoàn thành nhiệm vụ chung của hệ thống Quỹ bảo vệ và phát triển rừng, căn cứ yêu cầu chung và đề xuất kiến nghị từ các địa phương. Chủ trì hội nghị ông Nguyễn Quốc Trị - Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp - Giám đốc Quỹ Việt Nam kết luận chỉ đạo một số vấn đề trọng tâm: Tiếp tục làm tốt công tác thu chi tiền DVMTR năm 2022 phấn đấu cả nước thu từ 3.000 – 3.200 tỷ đồng và giải ngân kịp thời đúng đối tượng, đúng mục đích theo quy định hiện hành; quan tâm công tác kiểm tra giám sát, công tác truyền thông, khắc phục một số vấn đề còn tồn tại: Xây dựng bản đồ chi trả, tham mưu quản lý tiền trồng rừng thay thế, tiền kết dư từ 2018 trở về trước tại một số địa phương, chi trả không dùng tiền mặt…

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG ĐƠN VỊ

TIN, BÀI LIÊN QUAN

VĂN BẢN MỚI

Quyết định 1258 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(phê duyệt kế hoạch thu chi kinh phí DVMTR tỉnh Lâm Đồng năm 2023)

Quyết định 1257 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thu chi kinh phí DVMTR tỉnh Lâm Đồng năm 2022)

Công văn 7542 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(thống nhất về số lần tạm ứng và tỷ lệ tạm ứng tiền DVMTR hàng năm)

VĂN BẢN THÔNG BÁO

Công văn 443-QBVR-KTTV
(về việc tạm ứng tiền DVMTR lần 3 năm 2023 cho các đơn vị chủ rừng)

Công văn 241-QBVR-KTTV
(Về việc thanh toán tiền DVMTR năm 2022 cho các đơn vị chủ rừng)

Công văn 165-QBVR-KTTV
(về việc tạm ứng tiền chi trả DVMTR lần 1 năm 2023 cho các đơn vị chủ rừng)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN, CHỈ ĐẠO

Luật lâm nghiệp 2017
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (bản đầy đủ)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Phần DVMTR và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Mẫu biểu)

VĂN BẢN KẾ HOẠCH NĂM

Kế hoạch năm 2023
Kế hoạch năm 2022
Kế hoạch các năm:
    + Kế hoạch năm 2021
    + Kế hoạch năm 2020
    + Kế hoạch năm 2019
    + Kế hoạch năm 2018
    + Kế hoạch năm 2017