ĐOÀN CÔNG TÁC QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH NGHỆ AN TRAO ĐỔI VÀ HỌC TẬP KINH NGHIỆM TẠI QUỸ LÂM ĐỒNG


          Ngày 27/7/2022, trong chuyến công tác học tập và trao đổi kinh nghiệm tại các tỉnh phía Nam; Quỹ BV&PTR Nghệ An do ông Dương Ngọc Hùng – Phó giám đốc Quỹ làm Trưởng đoàn đã đến thăm và trao đổi kinh nghiệm với Quỹ Lâm Đồng. Đoàn công tác ngoài các thành viên là lãnh đạo và viên chức của Quỹ còn có đại diện các tổ chức chi trả cấp Huyện (Hạt Kiểm lâm), các chủ rừng là tổ chức nhà nước trên địa bàn.

          Một số vấn đề Quỹ Nghệ An cần học tập, trao đổi: công tác tổ chức của Quỹ, việc trích và quản lý sử dụng kinh phí quản lý, lưu vực chi trả DVMTR, xây dựng bản đồ chi trả, thu-chi tiền trồng rừng thay thế…đã được lãnh đạo và các phòng chức năng của Quỹ Lâm Đồng trao đổi cụ thể.

          Qua trao đổi những kết quả thực tế đang thực hiện của Quỹ Lâm Đồng; đoàn công tác Quỹ Nghệ An đánh giá cao một số giải pháp, vận dụng chính sách tại tỉnh Lâm Đồng trong thời gian qua và coi đây là kinh nghiệm  để Quỹ Nghệ An tham mưu thực hiện tại địa phương trong thời gian đến và Quỹ Lâm Đồng cũng rút ra nhiều kinh nghiệm  hay trong triển khai thực hiện chính sách từ Quỹ Nghệ An

Một số hình ảnh của buổi trao đổi giữa Quỹ Nghệ An và Quỹ Lâm Đồng

Hình 1: Ông Hoàng Tất Dương- GĐ Quỹ Lâm Đồng phát biểu chào mừng Quỹ Nghệ An.

 

Hình 2: Ông Nguyễn Văn Bằng - PGĐ Quỹ báo cáo tổng quan về Quỹ Lâm Đồng với đoàn.

  

Hình 3: Ông Dương Ngọc Hùng - PGĐ Quỹ Nghệ An phát biểu tại buổi trao đổi.

Hình 4: Toàn cảnh buổi trao đổi giữa Quỹ Lâm Đồng với Quỹ Nghệ An.

 

Hình 5: Lãnh đạo Quỹ Nghệ An tặng quà lưu niệm cho Quỹ Lâm Đồng

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG ĐƠN VỊ

TIN, BÀI LIÊN QUAN

VĂN BẢN MỚI

Quyết định 1258 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(phê duyệt kế hoạch thu chi kinh phí DVMTR tỉnh Lâm Đồng năm 2023)

Quyết định 1257 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thu chi kinh phí DVMTR tỉnh Lâm Đồng năm 2022)

Công văn 7542 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(thống nhất về số lần tạm ứng và tỷ lệ tạm ứng tiền DVMTR hàng năm)

VĂN BẢN THÔNG BÁO

Công văn 443-QBVR-KTTV
(về việc tạm ứng tiền DVMTR lần 3 năm 2023 cho các đơn vị chủ rừng)

Công văn 241-QBVR-KTTV
(Về việc thanh toán tiền DVMTR năm 2022 cho các đơn vị chủ rừng)

Công văn 165-QBVR-KTTV
(về việc tạm ứng tiền chi trả DVMTR lần 1 năm 2023 cho các đơn vị chủ rừng)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN, CHỈ ĐẠO

Luật lâm nghiệp 2017
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (bản đầy đủ)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Phần DVMTR và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Mẫu biểu)

VĂN BẢN KẾ HOẠCH NĂM

Kế hoạch năm 2023
Kế hoạch năm 2022
Kế hoạch các năm:
    + Kế hoạch năm 2021
    + Kế hoạch năm 2020
    + Kế hoạch năm 2019
    + Kế hoạch năm 2018
    + Kế hoạch năm 2017