GIÁM ĐỐC QUỸ QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC THEO HÌNH THỨC XÉT TUYỂN NĂM 2022


          Ngày 18/7/2022, Giám đốc Quỹ đã ký quyết định số 26/QĐ-QBVR công nhận kết quả tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển tại Quỹ năm 2022.

  Ông  Hoàng Tất Dương – Giám đốc Quỹ phát biểu khai mạc. 

          Đây là kết quả của kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức theo hình thức xét tuyển năm 2022 diễn ra vào ngày 08/7/2022 tại Quỹ.

       Tại kỳ kiểm tra, sát hạch này có 10 thí sinh đăng ký tham gia, sau khi kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển tất cả các thí sinh này đủ điều kiện (trong đó có 04 thí sinh không phải kiểm tra và 06 thí sinh phải kiểm tra trình độ ngoại ngữ theo quy định) tham gia vòng phỏng vấn trực tiếp kiểm tra sát hạch kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành phù hợp từng vị trí tuyển dụng. Kết quả đánh giá của Ban kiểm tra sát hạch cả 10 thí sinh đều đủ điểm trúng tuyển.

Ông Nguyễn Văn Bằng - PGĐ Quỹ - Chủ tịch hội đồng tuyển dụng

thông qua Nội quy - Quy chế kỳ kiểm tra sát hạch. 

          Với 10 viên chức được xét tuyển đợt này, cơ bản đã đáp ứng đầy đủ vị trí việc làm tại Quỹ theo Đề án vị trí việc làm được giám đốc Quỹ phê duyệt tại quyết định số 12/QĐ-QBVR ngày 21/5/2021. Trong thời gian đến nhiệm vụ trọng tâm của công tác nhân sự tại Quỹ là tiếp tục chuẩn hóa từng vị trí việc làm thông qua công tác thực tế và bồi dưỡng chuyên đề nhằm hoàn thành công việc được giao của từng vị trí.

          Sau đây là một số hình ảnh khác tại buổi kiểm tra, sát hạch:

 Các đại biểu và thí sinh tham dự buổi khai mạc.

  

Thủ tục kiểm tra niêm phong Đề kiểm tra sát hạch.

 

Giám đốc Quỹ  cùng các thành viên Hội đồng tuyển dụng, Ban giám sát, Ban kiểm tra sát hạch

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG ĐƠN VỊ

VĂN BẢN MỚI

Công văn 7542 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(thống nhất về số lần tạm ứng và tỷ lệ tạm ứng tiền DVMTR hàng năm)

VĂN BẢN THÔNG BÁO

Công văn 142-QBVR-KTTV
(về việc thanh toán tiền DVMTR năm 2021 cho các đơn vị chủ rừng là tổ chức doanh nghiệp ngoài nhà nước)

Công văn 131-QBVR-KTTV
(về việc thanh toán tiền DVMTR năm 2021 số tiền còn lại cho các đơn vị chủ rừng nhà nước)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN, CHỈ ĐẠO

Luật lâm nghiệp 2017
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (bản đầy đủ)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Phần DVMTR và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Mẫu biểu)

VĂN BẢN KẾ HOẠCH NĂM

Kế hoạch năm 2022
Kế hoạch các năm:
    + Kế hoạch năm 2021
    + Kế hoạch năm 2020
    + Kế hoạch năm 2019
    + Kế hoạch năm 2018
    + Kế hoạch năm 2017