HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2022


          Chiều ngày 14/01/2022, Giám đốc Quỹ đã phối hợp Ban Chấp hành công đoàn cơ sở Quỹ tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động Quỹ năm 2022.

           Tham dự Hội nghị có Ông Phạm Truyền – Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

        Ông Hoàng Tất Dương – Giám đốc Quỹ và Ông Phạm Văn An - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Quỹ đồng chủ trì hội nghị.

           Hội nghị đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022; công khai tài chính năm 2021; kết quả hoạt động của ban thanh tra nhân dân năm 2021; sửa đổi bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 và một số nội quy, quy định khác.

          Việc thực hiện kế hoạch năm 2021 gặp rất nhiều khó khăn trong bối cảnh tình hình dịch bệnh kéo dài; cao điểm có những thời điểm phải thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, cùng với sự thường xuyên quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sự đồng thuận trong thực hiện chính sách của các đối tượng liên quan là sự cố gắng vượt bậc của toàn thể viên chức và người lao động Quỹ, nhìn chung Kế hoạch 2021 cơ bản thực hiện hoàn thành, một số chỉ tiêu còn vượt so với kế hoạch:

          - Các thiết chế dân chủ trong cơ quan được xây dựng và thực hiện tốt, chế độ và quyền lợi hợp pháp của người lao động được đảm bảo kịp thời và đầy đủ, trong năm không phát sinh khiếu nại tố cáo liên quan thực hiện quy chế dân chủ.

          - Công tác thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng (theo Quyết định 1182/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 của UBND tỉnh) với tổng thu là: 341.410,552 triệu đồng/292.813 triệu đồng, đạt 116,6 % kế hoạch năm. Trong đó: Thu nội tỉnh là 149.263,244 triệu đồng/144.817 triệu đồng, đạt 130% kế hoạch năm; Thu điều phối từ Quỹ Việt Nam là 189.336,486 triệu đồng/176.796 triệu đồng, đạt 107% kế hoạch năm. Giải ngân (tính đến 31/12/2021) là 213.409,055 triệu đồng. Trong đó: Kinh phí tạm ứng cho bên cung ứng là 169.137,713 triệu đồng/251.819,18 triệu đồng, đạt 67,16% kế hoạch.

          Một số hoạt động hỗ trợ công tác thu, chi: Công tác tuyên truyền phổ biến chính sách, kiểm tra giám sát, xây dựng các dự án… cũng được triển khai.

          - Tham gia tích cực và có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 do các ngành, các cấp phát động trong năm cũng là thành tích nổi bật của Viên chức – người lao động Quỹ: tổng số tiền hỗ trợ (trực tiếp và gián tiếp) là 611.245.000 đồng.

          - Kết quả thi đua khen thưởng năm 2021 đạt được: Quỹ hoàn thành tốt nhiệm vụ; cơ quan văn hóa năm, ngoài ra còn có 04 tập thể lao động tiên tiến, 07 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 29 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, 03 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 33 lao động tiên tiến. Hoàn thành 7/8 chỉ tiêu cụ thể Nghị quyết hội nghị Viên chức - người lao động Quỹ năm 2021 thông qua.

          Từ kết quả thực hiện nhiệm vụ 2021, dự báo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2022. Hội nghị cũng thống nhất biểu quyết 09 chỉ tiêu phấn đấu thực hiện trong năm 2022.

          Phát biểu tại Hội nghị, Ông Phạm Truyền- Phó Chủ tịch Công đoàn ngành đã biểu dương toàn thể Viên chức và người lao động Quỹ trong năm qua đã có nhiều cống hiến, nhiệt tình, trách nhiệm, dám nhận cái khó, chủ động tham mưu đề xuất, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; đồng thời động viên Viên chức, người lao động và đoàn viên công đoàn trong cơ quan phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.             

          Hội nghị Viên chức và người lao động là dịp quan trọng để đánh giá kết quả đã đạt được và chỉ ra những tồn tại cần khắc phục trong năm qua, đồng thời xây dựng kế hoạch, đưa ra những biện pháp nhằm thực hiện và hoàn thành tốt những nhiệm vụ trong năm tới. Thông qua Hội nghị, Viên chức và người lao động đã thể hiện được vai trò trong góp ý xây dựng cơ quan và bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của mình. Nhận thức được ý nghĩa và vai trò của Hội nghị, hàng năm Giám đốc Quỹ và Ban chấp hành công đoàn Quỹ luôn tạo mọi điều kiện để tổ chức Hội nghị với kết quả cao nhất.

  MỘT SỐ HÌNH ẢNH CHÍNH TẠI HỘI NGHỊ 

Hình 1: Ông Hoàng Tất Dương - Giám đốc Quỹ phát biểu

Hình 2: Ông Nguyễn Văn Bằng – PGĐ Quỹ Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ  năm 2021 và phương hướng năm 2022.

 

Hình 3: Ông Phạm Văn An – Chủ tịch CĐCS Quỹ báo cáo tổng kết phong trào

 thi đua năm 2021.

Hình 4: Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Trưởng phòng kế toán tài vụ báo cáo công khai tài chính năm 2021 và đề xuất bổ Sung Quy chế chi tiêu nội bộ.

Hình 5: Ông Phan Đức Thịnh – Trưởng ban Thanh tra nhân dân báo cáo tổng kết hoạt động của Ban năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Hình 6: Ông Phạm Truyền – Phó Chủ tịch Công đoàn ngành NN&PTNT phát biểu tại Hội nghị.

Trao tặng Giấy khen của Công đoàn ngành NN&PTNT

Trao tặng Giấy khen tập thể Lao động tiên tiến

Trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho cá nhân.

Trao tặng Giấy khen của Giám đốc Sở NN&PTNT

Trao tặng Giấy khen cho cá nhân.

 

Lãnh đạo Quỹ và viên chức - người lao động nữ 

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG ĐƠN VỊ

TIN, BÀI LIÊN QUAN

VĂN BẢN MỚI

Quyết định 1258 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(phê duyệt kế hoạch thu chi kinh phí DVMTR tỉnh Lâm Đồng năm 2023)

Quyết định 1257 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thu chi kinh phí DVMTR tỉnh Lâm Đồng năm 2022)

Công văn 7542 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(thống nhất về số lần tạm ứng và tỷ lệ tạm ứng tiền DVMTR hàng năm)

VĂN BẢN THÔNG BÁO

Công văn 443-QBVR-KTTV
(về việc tạm ứng tiền DVMTR lần 3 năm 2023 cho các đơn vị chủ rừng)

Công văn 241-QBVR-KTTV
(Về việc thanh toán tiền DVMTR năm 2022 cho các đơn vị chủ rừng)

Công văn 165-QBVR-KTTV
(về việc tạm ứng tiền chi trả DVMTR lần 1 năm 2023 cho các đơn vị chủ rừng)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN, CHỈ ĐẠO

Luật lâm nghiệp 2017
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (bản đầy đủ)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Phần DVMTR và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Mẫu biểu)

VĂN BẢN KẾ HOẠCH NĂM

Kế hoạch năm 2023
Kế hoạch năm 2022
Kế hoạch các năm:
    + Kế hoạch năm 2021
    + Kế hoạch năm 2020
    + Kế hoạch năm 2019
    + Kế hoạch năm 2018
    + Kế hoạch năm 2017