QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH LÂM ĐỒNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THÔNG: “CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG ĐỒNG HÀNH CÙNG HỌC SINH ĐẾN TRƯỜNG” NĂM 2021


          Nằm trong kế hoạch tuyên truyền năm 2021 đã được phê duyệt; ngày 07/12/2021, tại trường THCS Liêng Trang xã Đạ Tông huyện Đam Rông. Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng (Quỹ tỉnh) đã phối hợp với Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Đam Rông tổ chức buổi truyền thông “Chi trả dịch vụ môi trường rừng đồng hành cùng học sinh đến trường” năm 2021.

          Tham gia chương trình có đại diện Quỹ tỉnh, lãnh đạo UBND xã Đạ Tông, Phòng Giáo dục và đào tạo Đam Rông, Ban giám hiệu cùng các thầy cô giáo và học sinh trường THCS Liêng Trang. Đài Phát thanh và Truyền hình huyện cũng đến đưa tin.

Hình 1: Toàn cảnh buổi truyền thông “Chi trả dịch vụ môi trường rừng đồng hành cùng học sinh đến trường” năm 2021 tại trường THCS Liêng Trang.

          Cùng với những nội dung thông tin tuyên truyền về ý nghĩa của công tác bảo vệ rừng và chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được Quỹ tỉnh trao đổi tại buổi truyền thông và 6.000 cuốn vở có in nội dung tuyên truyền trao tặng cho học sinh của trường THCS Liêng Trang đợt này; Quỹ tỉnh cùng chính quyền địa phương mong muốn nâng cao nhận thức cho đối tượng là học sinh trong công tác bảo vệ rừng và thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại địa phương. Chính từ các em sẽ là những tuyên truyền viên tích cực lan tỏa về ý nghĩa và lợi ích cụ thể từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng cũng như trách nhiệm trong việc bảo vệ rừng, giữ gìn môi trường sinh thái đối với gia đình và cộng đồng nơi các em sinh sống.

Hình 2: Đại diện Quỹ tỉnh trao tặng vở cho các em học sinh.

          Hoạt động truyền thông “Chi trả dịch vụ môi trường rừng đồng hành cùng học sinh đến trường” là hoạt động tuyên truyền có ý nghĩa và có tính lan tỏa cao. Rút kinh nghiệm thực hiện chương trình trong những năm qua, trong thời gian đến Quỹ tỉnh sẽ mở rộng số lượng các trường thực hiện hàng năm và điều tra nhu cầu vật chất cần hỗ trợ trong lồng ghép tuyên truyền để chương trình triển khai ngày càng hiệu quả hơn.

Hình 3: Ông Ninh Quốc Thể hiệu trưởng trường THCS Liêng Trang phát biểu.

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG ĐƠN VỊ

TIN, BÀI LIÊN QUAN

VĂN BẢN MỚI

Quyết định 1258 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(phê duyệt kế hoạch thu chi kinh phí DVMTR tỉnh Lâm Đồng năm 2023)

Quyết định 1257 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thu chi kinh phí DVMTR tỉnh Lâm Đồng năm 2022)

Công văn 7542 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(thống nhất về số lần tạm ứng và tỷ lệ tạm ứng tiền DVMTR hàng năm)

VĂN BẢN THÔNG BÁO

Công văn 443-QBVR-KTTV
(về việc tạm ứng tiền DVMTR lần 3 năm 2023 cho các đơn vị chủ rừng)

Công văn 241-QBVR-KTTV
(Về việc thanh toán tiền DVMTR năm 2022 cho các đơn vị chủ rừng)

Công văn 165-QBVR-KTTV
(về việc tạm ứng tiền chi trả DVMTR lần 1 năm 2023 cho các đơn vị chủ rừng)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN, CHỈ ĐẠO

Luật lâm nghiệp 2017
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (bản đầy đủ)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Phần DVMTR và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Mẫu biểu)

VĂN BẢN KẾ HOẠCH NĂM

Kế hoạch năm 2023
Kế hoạch năm 2022
Kế hoạch các năm:
    + Kế hoạch năm 2021
    + Kế hoạch năm 2020
    + Kế hoạch năm 2019
    + Kế hoạch năm 2018
    + Kế hoạch năm 2017