QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH LÂM ĐỒNG TỔ CHỨC KIỂM TRA; SÁT HẠCH TIẾP NHẬN VIÊN CHỨC THEO HÌNH THỨC XÉT TUYỂN NĂM 2021


          Ngày 10/11/2021, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng (Quỹ) tổ chức kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức theo hình thức xét tuyển năm 2021.

          Tham dự đợt kiểm tra-sát hạch lần này có 15 người lao động đang làm việc tại Quỹ với thời gian ít nhất 05 năm và có nguyện vọng tiếp tục làm việc tại Quỹ được xét tuyển vào các vị trí việc làm phù hợp với trình độ đào tạo và yêu cầu theo Đề án vị trí việc làm của Quỹ đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

          Để chuẩn bị cho kỳ kiểm tra, sát hạch Quỹ đã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định: Giám đốc Quỹ đã thông báo tiếp nhận hồ sơ xét tuyển, quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra sát hạch, Ban Giám sát kỳ sát hạch; Hội đồng kiểm tra sát hạch thành lập Ban kiểm tra sát hạch, ban hành nội quy quy chế kỳ sát hạch…

          Lễ khai mạc có sự tham dự của đ/c Hoàng Tất Dương - Giám đốc Quỹ cùng các thành viên của Hội đồng kiểm tra sát hạch; Ban giám sát; Ban kiểm tra sát hạch, đại diện lãnh đạo các phòng của Quỹ cùng 15 thí sinh tham dự kỳ kiểm tra, sát hạch.

Hình 1: Đ/c Hoàng Tất Dương – Giám đốc Quỹ phát biểu khai mạc. 

          Sau lễ khai mạc và thực hiện thủ tục mở đề các thí sinh được Ban kiểm tra sát hạch phỏng vấn trực tiếp về: Kiến thức chung (Luật Viên chức 2010 và bổ sung sửa đổi 2019), kiến thức chuyên ngành (chuyên môn, chuyên ngành theo yêu cầu của từng vị trí tuyển dụng).

          Tính đến 16 giờ cùng ngày, kỳ kiểm tra sát hạch tiếp nhận viên chức theo hình thức xét tuyển năm 2021 của Quỹ đã hoàn thành. Nhìn chung kỳ kiểm tra sát hạch diễn ra đúng quy định, an toàn, không có thí sinh và các thành viên của Hội đồng kiểm tra sát hạch, Ban Giám sát, Ban kiểm tra sát hạch vi phạm nội quy quy chế thi.

          Sau buổi phỏng vấn trực tiếp Hội đồng kiểm tra sát hạch sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ: Giải quyết các khiếu nại tố cáo liên quan (nếu có) và báo cáo Giám đốc Quỹ kết quả kiểm tra sát hạch.

          Thành công của đợt kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức đợt này là kinh nghiệm cho Quỹ trong công tác tổ chức xét tuyển viên chức các đợt tiếp theo nhằm đủ số lượng người làm việc tại Quỹ theo Quyết định số 12/QĐ-QBVR ngày 25/5/2021 của Giám đốc Quỹ V/v phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc tại Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng. 

Sau đây là một số hình ảnh khác của buổi kiểm tra, sát hạch: 

Hình 2: Các đại biểu và thí sinh tham dự buổi khai mạc.

Hình 3: Đ/c Nguyễn Văn Bằng - PGĐ Quỹ - Chủ tịch hội đồng xét tuyển

thông qua Nội quy - Quy chế kỳ kiểm tra, sát hạch. 

Hình 4: Thủ tục kiểm tra niêm phong Đề kiểm tra, sát hạch.

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG ĐƠN VỊ

TIN, BÀI LIÊN QUAN

VĂN BẢN MỚI

Quyết định 1258 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(phê duyệt kế hoạch thu chi kinh phí DVMTR tỉnh Lâm Đồng năm 2023)

Quyết định 1257 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thu chi kinh phí DVMTR tỉnh Lâm Đồng năm 2022)

Công văn 7542 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(thống nhất về số lần tạm ứng và tỷ lệ tạm ứng tiền DVMTR hàng năm)

VĂN BẢN THÔNG BÁO

Công văn 443-QBVR-KTTV
(về việc tạm ứng tiền DVMTR lần 3 năm 2023 cho các đơn vị chủ rừng)

Công văn 241-QBVR-KTTV
(Về việc thanh toán tiền DVMTR năm 2022 cho các đơn vị chủ rừng)

Công văn 165-QBVR-KTTV
(về việc tạm ứng tiền chi trả DVMTR lần 1 năm 2023 cho các đơn vị chủ rừng)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN, CHỈ ĐẠO

Luật lâm nghiệp 2017
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (bản đầy đủ)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Phần DVMTR và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Mẫu biểu)

VĂN BẢN KẾ HOẠCH NĂM

Kế hoạch năm 2023
Kế hoạch năm 2022
Kế hoạch các năm:
    + Kế hoạch năm 2021
    + Kế hoạch năm 2020
    + Kế hoạch năm 2019
    + Kế hoạch năm 2018
    + Kế hoạch năm 2017