TẬP HUẤN KỸ NĂNG CHO TỔ TRUYỀN THÔNG QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH LÂM ĐỒNG


            Nhằm nâng cao chất lượng các bài viết và hình ảnh phục vụ công tác truyền thông về chi trả dịch vụ môi trường rừng cho đội ngũ cán bộ truyền thông; trong thời gian 3 ngày, từ ngày 06 đến 08/10/2021, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng (Quỹ tỉnh) đã phối hợp với Hội nhà báo tỉnh tổ chức tập huấn kỹ năng viết các dạng tin và ảnh báo chí cho các thành viên tổ truyền thông Quỹ tỉnh.

Hình 1: Nhà báo Lê Văn Tòa – Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh trực tiếp tập huấn cho các thành viên tổ truyền thông Quỹ tỉnh.

            Bằng phương pháp vừa học vừa thực hành, các giảng viên đã truyền đạt những kiến thức căn bản về kỹ năng chụp ảnh, việc chọn bố cục hình ảnh; chủ đề, chủ thể ảnh báo chí; cách xử lý hình ảnh trước khi sử dụng đăng tải trên báo in và các trang thông tin điện tử. Kỹ năng viết tin, vai trò, ý nghĩa và tác dụng của tin; trao đổi kỹ năng khai thác thông tin, tư liệu viết các dạng tin vắn, tin ngắn và tin sâu… 

Hình 2: Các thành viên tổ truyền thông của Quỹ tỉnh tham gia tập huấn. 

          Sau khóa tập huấn, các thành viên tổ truyền thông Quỹ tỉnh đã nắm bắt được những kiến thức cơ bản từng bước đáp ứng yêu cầu nâng cao về hình thức, nội dung và chất lượng các bài viết, bản tin đăng tải trên Website của Quỹ tỉnh cũng như phục vụ yêu cầu ngày càng cao của công tác thông tin tuyên truyền của Quỹ tỉnh trong thời gian tới.

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]