QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH LÂM ĐỒNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT DIỆN TÍCH RỪNG CUNG ỨNG


          Trong những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát diện tích rừng luôn được Quỹ tỉnh quan tâm thực hiện và xác định là một trong những nhiệm vụ hàng đầu để nâng cao hiệu quả trong chi trả dịch vụ môi trường rừng và đảm bảo chi đúng, chi đủ với khối lượng diện tích mà đơn vị cung ứng hàng năm theo các quy định hiện hành.

          Trong đợt kiểm tra thực tế vào tháng 7/2021 tại Ban quản lý rừng phòng hộ Hòa Bắc - Hòa Nam (Huyện Di Linh) đoàn công tác của Quỹ tỉnh do ông Hoàng Tất Dương Giám đốc Quỹ chủ trì cùng với Hạt kiểm lâm huyện Di Linh đã kiểm tra thực tế hiện trường diện tích rừng cung ứng của chủ rừng, lắng nghe những phản ánh khó khăn, thuận lợi và những bất cập trong bảo vệ diện tích rừng cung ứng tại  đơn vị. 

Hình 1: Nhà trạm quản lý rừng lòng hồ Hàm Thuận 

          Theo báo cáo của Ban quản lý rừng phòng hộ Hòa Bắc - Hòa Nam, tổng diện tích rừng trong lưu vực chi trả dịch vụ môi trường rừng do Ban quản lý đến năm 2021 là 7.891,18ha, (trong đó rừng tự nhiên là 6.844,97ha; rừng trồng là 1.046,21ha).Trong đó có một phần diện tích bảo vệ rất khó khăn; bao quanh lòng hồ thủy điện Đa Mi, Hàm Thuận với diện tích khoản1.500ha. Để quản lý bảo vệ tốt diện tích rừng này,Ban đã ký hợp đồng khoán với 97 người, phân thành 3 tổ và 3 tổ chia thành từng tổ nhỏ 03 người/ tổ và phân công đi tuần tra ngày đêm cũng như trực tại chốt quản lý rừng 24/24 giờ. Nhìn chung, với đặc thù như trên công tác bảo vệ rừng gặp nhiều khó khăn.

          Đơn vị rất hoan nghênh trong năm 2020, Quỹ tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh thống nhất cho áp dụng Hệ số: K3 (Điều chỉnh theo nguồn gốc hình thành rừng) trong chi trả. Trong thời gian đến đơn vị đề nghị Quỹ tỉnh tiếp tục tham mưu cho tỉnh cho cho áp dụng Hệ số: K4 (điều chỉnh theo mức độ khó khăn) và một số Hệ số điều chỉnh khác theo quy định nhằm đảm bảo tính công bằng trong chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Hình 2: Lưu vực rừng cung ứng quanh hồ Hàm Thuận

          Kết thúc đợt kiểm tra,ông Hoàng Tất Dương, Giám đốc Quỹ đã đánh giá cao công tác thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Ban quản lý rừng phòng hộ Hòa Bắc - Hòa Nam: Diện tích cung ứng chủ yếu được khoán đến hộ, các tổ đội nhận khoán dưới sự chỉ đạo của Ban đã thực hiện tốt trách nhiệm đã ký trong hợp đồng và rừng đã được bảo vệ tốt kể cả những vị trí khó khăn như diện tích quanh lòng hồ thủy điện Đa Mi, Hàm Thuận mà Ban đã báo cáo cũng như đoàn đã kiểm tra, giám sát thực tế.

          Liên quan đến một số khó khăn và đề xuất của Ban quản lý rừng phòng hộ Hòa Bắc - Hòa Nam, Ông Hoàng Tất Dương cho rằng đây cũng là khó khăn và đề xuất cùa nhiều đơn vị chủ rừng cung ứng trong thời gian qua.Với chức năng và nhiệm vụ của Quỹ tỉnh, trong thời gia đến Quỹ sẽ tiếp tục tham mưu cho Hội đồng quản lý Quỹ, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho chủ rừng cung ứng và trình Uỷ Ban nhân dân tỉnh từng bước áp dụng các Hệ số điều chỉnh chi trả khác (Đã áp dụng K3: Điều chỉnh theo nguồn gốc hình thành rừng) cho phù hợp tình hình cơ sở và trên bình diện chung của tỉnh nhằm đảm bảo tính công bằng, mimh bạch và quy định hiện hành trong chi trả.Với nhiệm vụ của mình, đề nghị đơn vị chủ rừng tiếp tục chủ động trong công tác khoán, tổ chức tổ đội và thực hiện tuần tra bảo vệ rừng chú trọng những diện tích trọng điểm, khó khăn nhằm đảm bảo diện tích rừng cung ứng theo đăng ký hàng năm.

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]