CHI BỘ QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN NĂM 2021


         Ngày 05/7/2021, Chi bộ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho 02 quần chúng ưu tú: Trần Việt Hùng Huy chuyên viên phòng Kế hoạch – Kỹ thuật và K’Brưm chuyên viên phòng Kiểm tra giám sát và Tuyên truyền vào Đảng Cộng sản Việt Nam theo Quyết định số 278-QĐ/ĐUK và Quyết định số 280-QĐ/ĐUK ngày 25/6/2021 của Ban thường vụ Đảng ủy khối cơ quan tỉnh.

         Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục kết nạp đảng viên. Tham gia lễ kết nạp ngoài toàn thể đảng viên Chi bộ Quỹ còn có đại diện một số quần chúng ưu tú đang công tác tại Quỹ.

Đ/c Hoàng Tất Dương - Bí thư và Đ/c Nguyễn Văn Bằng – Phó bí thư

trao Quyết định kết nạp đảng viên. 

         Tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Tất Dương - Bí thư Chi bộ cũng đã giao nhiệm vụ cho các đảng viên mới và phân công đảng viên Chi bộ tiếp tục theo dõi giúp đỡ các đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng.

          Như vậy với việc kết nạp 02 đảng viên mới, Chi bộ Quỹ đã đạt 100% kế hoạch phát triển đảng viên theo Nghị quyết Đại hội Chi bộ Quỹ nhiệm kỳ 2020-2022. Tuy nhiên công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng của chi bộ, góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, do đó chi bộ vẫn tiếp tục phân công đảng viên theo dõi giúp đỡ các quần chúng ưu tú đang công tác tại Quỹ để đề nghị kết nạp khi đủ điều kiện.

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG ĐƠN VỊ

VĂN BẢN MỚI

Công văn 7542 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(thống nhất về số lần tạm ứng và tỷ lệ tạm ứng tiền DVMTR hàng năm)

VĂN BẢN THÔNG BÁO

Công văn 286-QBVR-KTTV
(về việc tạm ứng tiền chi trả DVMTR lần 2; lần 3 năm 2022 và bổ sung tiền tạm ứng DVMTR lần 1 cho các đơn vị chủ rừng)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN, CHỈ ĐẠO

Luật lâm nghiệp 2017
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (bản đầy đủ)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Phần DVMTR và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Mẫu biểu)

VĂN BẢN KẾ HOẠCH NĂM

Kế hoạch năm 2022
Kế hoạch các năm:
    + Kế hoạch năm 2021
    + Kế hoạch năm 2020
    + Kế hoạch năm 2019
    + Kế hoạch năm 2018
    + Kế hoạch năm 2017