VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG QUỸ ĐÓNG GÓP QUỸ HỖ TRỢ CHO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG COVID-19 CỦA TỈNH.


          Hưởng ứng LỜI KÊU GỌI “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Cấp ủy Chi bộ và Ban Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng đã quán triệt đến toàn thể Đảng viên, viên chức và người lao động của Quỹ nêu cao ý thức tự giác, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng, chấp hành nghiêm quy định của Chính phủ, ngành y tế và của tỉnh Lâm Đồng trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Đồng lòng, chung sức vì sức khỏe của mình  và cộng đồng, nỗ lực cao nhất để giữ được cơ quan an toàn, khu dân cư an toàn và tỉnh an toàn.

          Phát huy tinh thần tương thân tương ái, hưởng ứng lời kêu gọi của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; toàn thể viên chức, người lao động của Quỹ tỉnh cũng đã tự nguyện đóng góp hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh của tỉnh với số tiền là 9.600.000 đồng (trong đó 5.000.000 đồng trích từ các nguồn quỹ của cơ quan). Số tiền này cũng đã kịp thời chuyển đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong ngày 02/6/2021.

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]