QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH SỬ DỤNG THIẾT BỊ BAY (FLYCAM) TRONG GIÁM SÁT DIỆN TÍCH RỪNG CUNG ỨNG


          Hàng năm, tỉnh Lâm Đồng thực hiện chi trả tiền DVMTR cho hơn 375.000 ha rừng cung ứng, chiếm hơn 70% diện tích có rừng toàn tỉnh.

          Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát diện tích cung ứng, hàng năm Quỹ tỉnh thường xuyên phối hợp cùng chủ rừng cung ứng dùng công cụ chủ yếu là máy định vị cầm tay (GPS) để giám sát diện tích nhằm kịp thời bóc tách, loại bỏ những diện tích không đủ tiêu chí chi trả và làm cơ sở cho kiểm tra xác định diện tích chi trả cuối năm.

          Tuy nhiên, vì diện tích rừng cung ứng lớn cùng lực lượng Quỹ hạn chế nên việc giám sát bằng công cụ GPS không đảm bảo tiến độ và độ chính xác. Do đó từ cuối năm 2020, Quỹ tỉnh đã bắt đầu thử nghiệm sử dụng công cụ Flycam  để hỗ trợ trong công tác giám sát diện tích cung ứng và đến năm 2021 chính thức đưa vào sử dụng công cụ này. Sau thời gian thực hiện thực tế tại hiện trường đã thấy được ưu điểm vượt trội của việc sử dụng thiết bị Flycam trong kiểm tra giám sát diện tích cung ứng.

          Trong thời gian đến Quỹ tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường cán bộ, hoàn thiện kỹ thuật, trang bị thêm thiết bị và phối hợp chặt chẽ với các chủ rừng để việc thực hiện giám sát diện tích bằng công cụ Flycam đạt hiệu quả cao nhất.

Một số hình ảnh bay Flycam kiểm tra, giám sát diện tích rừng cung ứng

 tại Ban QLRPH Tà Năng tháng 5/2021

Hình 1. Tổ Kỹ thuật đang chuẩn bị thiết bị bay

Hình 2. Tiến hành bay Flycam kiểm tra

Hình 3. Thiết bị Flycam đang thực hiện ghi hình.

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG ĐƠN VỊ

VĂN BẢN MỚI

Công văn 7542 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(thống nhất về số lần tạm ứng và tỷ lệ tạm ứng tiền DVMTR hàng năm)

VĂN BẢN THÔNG BÁO

Công văn 142-QBVR-KTTV
(về việc thanh toán tiền DVMTR năm 2021 cho các đơn vị chủ rừng là tổ chức doanh nghiệp ngoài nhà nước)

Công văn 131-QBVR-KTTV
(về việc thanh toán tiền DVMTR năm 2021 số tiền còn lại cho các đơn vị chủ rừng nhà nước)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN, CHỈ ĐẠO

Luật lâm nghiệp 2017
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (bản đầy đủ)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Phần DVMTR và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Mẫu biểu)

VĂN BẢN KẾ HOẠCH NĂM

Kế hoạch năm 2022
Kế hoạch các năm:
    + Kế hoạch năm 2021
    + Kế hoạch năm 2020
    + Kế hoạch năm 2019
    + Kế hoạch năm 2018
    + Kế hoạch năm 2017