CHI ĐOÀN THANH NIÊN QUỸ THĂM HỎI VÀ TẶNG QUÀ CHO GIA ĐÌNH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TẠI HUYỆN LÂM HÀ


          Nằm trong các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021). Ngày 25/3/2021, Chi đoàn thanh niên Quỹ đã tổ chức thăm hỏi và trao tặng 3 phần quà (1,5 triệu đồng/phần) đến 3 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà.

          Giá trị mỗi phần quà tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm chia sẻ của đoàn viên Quỹ đối với trách nhiệm xã hội và là nguồn động viên hổ trợ cho các gia đình trong lúc khó khăn.

Hình ảnh. Đoàn viên Chi đoàn Quỹ thăm hỏi, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG ĐƠN VỊ

VĂN BẢN MỚI

Công văn 7542 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(thống nhất về số lần tạm ứng và tỷ lệ tạm ứng tiền DVMTR hàng năm)

VĂN BẢN THÔNG BÁO

Công văn 286-QBVR-KTTV
(về việc tạm ứng tiền chi trả DVMTR lần 2; lần 3 năm 2022 và bổ sung tiền tạm ứng DVMTR lần 1 cho các đơn vị chủ rừng)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN, CHỈ ĐẠO

Luật lâm nghiệp 2017
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (bản đầy đủ)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Phần DVMTR và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Mẫu biểu)

VĂN BẢN KẾ HOẠCH NĂM

Kế hoạch năm 2022
Kế hoạch các năm:
    + Kế hoạch năm 2021
    + Kế hoạch năm 2020
    + Kế hoạch năm 2019
    + Kế hoạch năm 2018
    + Kế hoạch năm 2017