HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2021


          Ngày 23 tháng 01 năm 2021; Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm 2021.

          Ông Hoàng Tất Dương – Giám đốc Quỹ và Ông Phạm Văn An – Chủ tịch Công đoàn cơ sở đồng chủ trì Hội nghị.

          Hội nghị đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Quỹ, Tổng kết phong trào thi đua, công khai tài chính, kết quả hoạt động của ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021, Quy chế chi tiêu nội bộ.

          Hội nghị cũng đã bầu ra Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2023.

Hình 1: Toàn cảnh buổi hội nghị viên chức, người lao động năm 2021. 

Hình 2: Ông Nguyễn Văn Bằng – PGĐ Quỹ Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2021.

Hình 3: Ông Phạm Văn An – Chủ tịch CĐCS đọc báo cáo tổng kết phong trào thi đua 2020.

Hình 4: Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Trưởng phòng Kế toán – Tài vụ báo cáo công khai tài chính năm 2020 và Quy chế chi tiêu nội bộ.

          Nhìn chung, năm 2020 cùng với sự chủ động tích cực trong công tác lãnh chỉ đạo của Chi bộ, sự quyết liệt trong chỉ đạo của Ban giám đốc, sự phối hợp của các đoàn thể và sự đồng lòng của toàn thể viên chức và người lao động; Quỹ đã thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu mà nghị quyết Hội nghị Công chức viên chức - người lao động Quỹ 2020 thông qua, trong đó có một số nội dung nổi bật như sau:

          Năm 2020, đơn vị đã thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, các chế độ và quyền lợi hợp pháp của người lao động được đảm bảo kịp thời và đầy đủ, trong năm không phát sinh khiếu nại tố cáo liên quan thực hiện quy chế dân chủ.

          Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đây là năm thứ 2 thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Luật Lâm nghiệp và Nghị định 156/2018, được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, cùng với các Sở ngành liên quan tập thể viên chức và người lao động của Quỹ đã hoàn thành tốt kế hoạch thu tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2020 với số tiền: 274.332,9 triệu đồng (từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020) đạt 89,38% KH, với diện tích chi trả (ước thực hiện) 395.788,45 ha đạt 97% KH, số hộ hưởng lợi (nhận khoán bảo vệ rừng): 15.395 hộ; trong đó có 11.836 hộ người đồng bào dân tộc thiểu số.

          Tiền trồng rừng thay thế thu được là: 1.970,393 triệu đồng đạt 100% KH. 

          Đối với công tác truyền thông tiếp tục phối hợp với các địa phương, chủ rừng và các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng băng nhiều nội dung hình thức, các hạng mục cụ thể liên quan truyền thông đã thực hiện hoàn thành.

          Đối với công tác kiểm tra giám sát chi trả tiền của chủ rừng cho hộ nhận khoán: giám sát 100% số đợt trả tiền. Kiểm tra, xác minh kết quả chi trả không dùng tiền mặt (viettelpay, tài khoản ngân hàng) đảm bảo số tiền chi trả tới tận tay hộ nhận khoán công khai, minh bạch, đúng quy định.

          Các đoàn thể của Quỹ cũng đã tích cực tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa và đạt thành tích trong các phong trào thi đua, nổi bật là: Hội thao cụm thi đua các Quỹ BV&PTR khu vực Tây Nguyên mở rộng năm 2020; Hội thao Khối thi đua các đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNT năm; tham gia hiến máu nhân đạo; tham gia “Ngày chủ nhật xanh”, …

          Kết quả thi đua năm 2020: Tập thể Quỹ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt danh hiệu thi đua tập thể lao động tiên tiến và được Giám đốc Sở tặng giấy khen. Cơ quan đạt danh hiệu Cơ quan văn hóa. Có 10 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 02 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và 02 cá nhân được Giám đốc Sở tặng giấy khen.

           Công đoàn cơ sở đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và Chi Đoàn thanh niên đạt danh hiệu vững mạnh;

          08 chỉ tiêu cụ thể trong phấn đấu thực hiện năm 2021 mà Nghị quyết Hội nghị thông qua cũng xuất phát từ kết quả thực hiện năm 2020 và tình hình thực tế yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của đơn vị và các đoàn thể.

          Thông qua Hội nghị, viên chức và người lao động cũng như các tổ chức chính trị đã thể hiện được vai trò của mình trong  góp ý xây dựng cơ quan và bảo vệ quyến lợi chính đáng và hợp pháp của mình.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHÁC TẠI HỘI NGHỊ:

Kiểm phiếu bầu ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023.

Trao tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.

Trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho cá nhân.

Trao tặng giấy khen của Công đoàn ngành NN và PTNT Lâm Đồng.

Viên chức và người lao động Quỹ chụp hình lưu niệm.

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG ĐƠN VỊ

VĂN BẢN MỚI

Công văn 7542 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(thống nhất về số lần tạm ứng và tỷ lệ tạm ứng tiền DVMTR hàng năm)

VĂN BẢN THÔNG BÁO

Công văn 142-QBVR-KTTV
(về việc thanh toán tiền DVMTR năm 2021 cho các đơn vị chủ rừng là tổ chức doanh nghiệp ngoài nhà nước)

Công văn 131-QBVR-KTTV
(về việc thanh toán tiền DVMTR năm 2021 số tiền còn lại cho các đơn vị chủ rừng nhà nước)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN, CHỈ ĐẠO

Luật lâm nghiệp 2017
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (bản đầy đủ)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Phần DVMTR và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Mẫu biểu)

VĂN BẢN KẾ HOẠCH NĂM

Kế hoạch năm 2022
Kế hoạch các năm:
    + Kế hoạch năm 2021
    + Kế hoạch năm 2020
    + Kế hoạch năm 2019
    + Kế hoạch năm 2018
    + Kế hoạch năm 2017