HỘI NGHỊ TỔNG KẾT DỰ ÁN RỪNG VÀ ĐỒNG BẰNG VIỆT NAM TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG


          Ngày 08/01/2021, tại thành phố Đà Lạt Ban quản lý dự án Rừng và Đồng bằng (VFD) tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị tổng kết quả thực hiện dự án: “Rừng và Đồng bằng” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

Hình 1: Ông Võ Danh Tuyên – PGĐ Sở NN&PTNT kiêm GĐ Dự án VFD Lâm Đồng phát biểu khai mạc Hội nghị

          Tham dự Hội nghị có đại diện của: BQL các dự án Lâm nghiệp trung ương, Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, Cục Lâm nghiệp Hoa Kỳ, Quỹ Việt Nam, BQL dự án VFD Trung ương, Văn phòng dự án VFD Hà Nội, lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT, Quỹ Lâm Đồng, BQL dự án VFD Lâm Đồng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, đại diện các chủ rừng tham gia dự án: BQLRPH Đa Nhim, VQG Cát Tiên, đại diện hộ tham gia dự án, Viettelpay Lâm Đồng, Agribank tỉnh Lâm Đồng, BQLR phòng hộ, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và một số chủ rừng khác trên địa bàn.

 

Hình 2: Toàn cảnh Hội nghị tổng kết dự án VFD tại tỉnh Lâm Đồng. 

          Dự án “Hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu ở Rừng và Đồng bằng” (dự án: Rừng và Đồng bằng Việt Nam) do cơ quan phát triển Quốc tế Hoa kỳ (USAID) tài trợ được triển khai thực hiện tại 04 tỉnh: Lâm Đồng, Sơn La, Thanh Hóa và Quảng Ninh từ tháng 04/2018 đến 31/12/2020 với nguồn kinh phí: 5.643.572 USD (trong  đó vốn tài trợ từ USAID là 5.000.000 USD)

          Mục tiêu của Dự án: Hỗ trợ Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững và hạn chế phát thải khí nhà kính thông qua triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng dịch vụ môi trường rừng: Cải thiện cơ chế chi trả tiền và giám sát thực hiện cung ứng dịch vụ môi trường rừng; mở rộng nguồn thu dịch vụ môi trường rừng; tăng cường và triển khai hiệu quả hoạt động truyền thông.  

Hình 3: Các đại biểu tham gia Hội nghị.

          Các hoạt động chính của dự án triển khai ở Lâm Đồng bao gồm:

          - Rà soát, thí điểm và chuẩn bị thể chế hóa việc thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng không sử dụng tiền mặt;

          - Rà soát thí điểm và chuẩn bị thể chế hóa hệ thống giám sát và đánh giá thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng;

          - Triển khai hoạt động truyền thông chi trả dịch vụ môi trường rừng.

          Báo cáo tổng kết tại Hội nghị đã ghi nhận một số kết quả triển khai thực hiện dự án  từ 2018 - 2020 như sau:

          1/ Về phương thức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng không dùng tiền mặt:

          Dự án đã hỗ trợ thực hiện chi thông qua giao dịch điện tử (ViettelPay): hội thảo, tuyên truyền, tập huấn tham vấn cho 4.046 người (trong đó đồng bào dân tộc thiểu số 2.819 người) và mở tài khoản thực hiện thanh toán năm 2019 và 03 quý năm 2020 cho: 3.890 tài khoản (hộ). Trong đó chi trả từ chủ rừng đến hộ nhận khoán là 2.017 tài khoản (hộ) tại 02 chủ rừng làm thí điểm: Ban QLRPH Đa Nhim và VQG Cát Tiên) và 1.873 tài khoản (hộ) chi trả từ Quỹ Lâm Đồng.

          Từ đúc kết các mô hình thí điểm thực tế chi trả, ý kiến tham vấn tại các hội nghị, hội thảo Quỹ Việt Nam đã ban hành: Sổ tay hướng dẫn trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua giao dịch điện tử, bưu điện (Quyết định: 86/QĐ-VNFF-BĐH ngày 25/8/2020).

          2/ Về xây dựng hệ thống giám sát đánh giá thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng:

          Dự án đã xây dựng được “Khung giám sát đánh giá chi trả dịch vụ môi trường rừng” từ kết quả thu thập hệ thống chỉ số giám sát đánh giá, hệ thống biểu mẫu… và dự án cũng đã hỗ trợ xây dựng phần mềm giám sát đánh giá (đã cập nhật thử nghiệm số liệu chi trả năm 2019). Số cán bộ quản lý (Quỹ tỉnh và liên quan) được tập huấn để thực hiện nhiệm vụ sau này là 97 người.

          Từ kết quả dự án và ý kiến tham vấn tại các hội nghị, hội thảo Quỹ Việt Nam đã ban hành: Sổ tay hướng dẫn Kiểm tra, giám sát đánh giá chi trả dịch vụ môi trường rừng cho hệ thống Quỹ. (tháng 08/2020)

          3/ Hoạt động truyền thông chi trả dịch vụ môi trường rừng:

          Dự án đã tổ chức nâng cao năng lực truyền thông cho cán bộ Quỹ tỉnh, Hạt Kiểm lâm, chủ rừng, hộ nhận khoán…lồng ghép hạng mục thanh toán không dùng tiền mặt, truyền thông thay đổi hành vi bằng nhiều hình thức và sản phẩm truyền thông…Đặc biệt, dự án đã hỗ trợ Quỹ Lâm Đồng xây dựng xong “Đề án truyền thông thực hiện chính sách  chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2025” để trình ngành chức năng phê duyệt làm cơ sở thực hiện. 

Hình 4: Các đại biểu tham dự hội nghị chụp hình lưu niệm.

          Tuy nhiên trong quá trình thực hiện dự án vẫn còn một số khó khăn tồn tại như: Các đối tượng (hộ gia đình, hộ nhận khoán, cộng đồng) chỉ khuyến khích tạm ứng chi trả không dùng tiền mặt (không bắt buộc) và phí dịch vụ cao cũng như một số khó khăn chủ quan của chủ rừng nên việc tham gia cùng dự án thực hiện triển khai chi trả không dùng tiền mặt còn hạn chế. Mặt khác, do bản đồ chi trả của Lâm Đồng chưa hoàn thành nên chưa chạy thử nghiệm hoàn thiện phầm mềm giám sát đánh giá...

          Tham gia phát biểu tham luận tại Hội nghị Ông Nguyễn Hữu Hùng Trưởng phòng Kiểm tra - Giám sát và tuyên truyền Quỹ Lâm Đồng đã chia sẻ về công tác giám sát đánh giá trên địa bàn thời gian qua. 

Hình 5: Ông Nguyễn Hữu Hùng - TP Kiểm tra giám sát và

tuyên truyền Quỹ Lâm Đồng phát biểu tham luận.

           Kết thúc Hội nghị, các bên liên quan đã ký biên bản bàn giao thành quả Dự án cho tỉnh Lâm Đồng sử dụng.

Hình 6: Đại diện lãnh đạo Ban QLDA TW, văn phòng VFD Hà Nội, Ban QLDA VFD tỉnh  và Quỹ Lâm Đồng ký biên bản bàn giao sản phẩm dự án.

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG ĐƠN VỊ

VĂN BẢN MỚI

Công văn 7542 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(thống nhất về số lần tạm ứng và tỷ lệ tạm ứng tiền DVMTR hàng năm)

VĂN BẢN THÔNG BÁO

Công văn 142-QBVR-KTTV
(về việc thanh toán tiền DVMTR năm 2021 cho các đơn vị chủ rừng là tổ chức doanh nghiệp ngoài nhà nước)

Công văn 131-QBVR-KTTV
(về việc thanh toán tiền DVMTR năm 2021 số tiền còn lại cho các đơn vị chủ rừng nhà nước)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN, CHỈ ĐẠO

Luật lâm nghiệp 2017
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (bản đầy đủ)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Phần DVMTR và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Mẫu biểu)

VĂN BẢN KẾ HOẠCH NĂM

Kế hoạch năm 2022
Kế hoạch các năm:
    + Kế hoạch năm 2021
    + Kế hoạch năm 2020
    + Kế hoạch năm 2019
    + Kế hoạch năm 2018
    + Kế hoạch năm 2017