QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN


          Ngày 14/10/2020, tại hội trường Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (PTNT) tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức buổi hội thảo báo cáo một số chuyên đề liên quan ngành Nông nghiệp và PTNT của tỉnh cho hơn 100 sinh viên năm cuối ngành Kinh tế và Kinh tế nông nghiệp - khoa Kinh tế trường Đại học Tây Nguyên.

Hình 1. Toàn cảnh buổi hội thảo.

         Tham gia hội thảo, Ông Nguyễn Văn Bằng - Phó Giám đốc Quỹ đã báo cáo chuyên đề việc thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng của tỉnh Lâm Đồng.

Hình 2. Ông Nguyễn Văn Bằng - Phó Giám đốc Quỹ báo cáo.

          Nội dung chuyên đề bao gồm: một số vấn đề chung về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), quá trình hình thành và phát triển của chính sách chi trả DVMTR tại Việt Nam, kết quả thực hiện chính sách chi trả DVMTR trong thời gian qua ở Việt Nam, tỉnh Lâm Đồng và hiệu quả của việc thực hiện chính sách trên cả 03 mặt: kinh tế, môi trường và xã hội cũng như triển vọng của việc thực hiện chi trả DVMTR trong thời gian tới.

         Nội dung chuyên đề đã giúp cho các sinh viên bước đầu tiếp cận kiến thức cơ bản về chi trả DVMTR và làm cơ sở cho các em tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu khi công tác thực tế liên quan trong tương lai.

Hình 3. Sinh viên, giảng viên trường Đại học Tây Nguyên chụp hình lưu niệm với lãnh đạo Quỹ Lâm Đồng.

         Tham gia báo cáo chuyên đề chi trả DVMTR cho sinh viên ngành Kinh tế đã được Quỹ tỉnh phối hợp khoa Kinh tế trường Đại học Tây Nguyên duy trì thực hiện liên tục nhiều năm qua và được nhà trường đánh giá cao về hiệu quả đối với sinh viên. Quỹ tỉnh cũng coi đây là đối tượng tuyên truyền chính sách cần tiếp tục phối hợp duy trì trong thời gian đến.

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]