THAM VẤN: ĐỀ ÁN TRUYỀN THÔNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2021-2025


         Ngày 06/10/2020, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng (Quỹ Lâm Đồng) đã phối hợp với Ban Quản lý dự án rừng và đồng bằng (VFD) tổ chức hội nghị tham vấn đề án truyền thông thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025.

Hình 1. Toàn cảnh hội nghị tham vấn

          Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Quỹ; lãnh đạo các Phòng chức năng và các thành viên của tổ Truyền thông thuộc Quỹ Lâm Đồng;

          Về phía Ban quản lý dự án VFD có: đại diện Ban quản lý dự án VFD Lâm Đồng, Ban quản lý dự án VFD Trung ương, Văn phòng dự án VFD tại Hà Nội và chuyên gia tư vấn xây dựng đề án.

          Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Quỹ BV&PTR tỉnh Sơn La và Quỹ BV&PTR tỉnh Thanh Hóa.

          Thông qua ý kiến phân tích, góp ý, thảo luận tại hội nghị. Đồng chí Hoàng Tất Dương - Giám đốc Quỹ Lâm Đồng kết luận đề nghị các chuyên gia tư vấn tiếp thu, phối hợp tổ Truyền thông và các phòng chức năng của Quỹ tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện: “Đề án truyền thông thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025” để trình các cấp có liên quan phê duyệt trong thời gian sớm nhất.

          Một số hình ảnh thảo luận tại của Hội nghị:

Hình 2. Ông Hoàng Tất Dương - GĐ Quỹ Lâm Đồng phát biểu

Hình 3. Đại diện BQL dự án VFD Lâm Đồng phát biểu ý kiến thảo luận

Hình 4. Lãnh đạo Quỹ BV&PTR Sơn La tham gia ý kiến thảo luận

Hình 5. Đại diện Quỹ BV&PTR tỉnh Thanh Hóa phát biểu

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]