QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH SƠN LA THĂM VÀ TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM TẠI QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH LÂM ĐỒNG


          Trong chương trình nghiên cứu, học tập và trao đổi kinh nghiệm thực hiện dự toán kinh phí quản lý của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Sơn La tại một số Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Tây Nguyên. Ngày 28/9/2020, đoàn công tác của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Sơn La với các thành viên là lãnh đạo, chuyên viên Sở Tài chính và Quỹ tỉnh đã đến thăm và trao đổi kinh nghiệm thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng.

Hình 1. Lãnh đạo Quỹ Sơn La tặng quà lưu niệm cho Quỹ Lâm Đồng

          Tiếp và trao đổi với đoàn về phía Lâm Đồng có đồng chí Phạm Bình - Phó Giám đốc, lãnh đạo và chuyên viên một số phòng liên quan của Sở Tài chính; Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng chức năng của Quỹ tỉnh.

Hình 2. Lãnh đạo Sở Tài chính và Quỹ Lâm Đồng tiếp và trao đổi với Quỹ Sơn La

          Tại buổi gặp, hai bên đã trao đổi một số kết quả thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng thời gian qua của mỗi địa phương một số tồn tại, vướng mắc trong tham mưu thực hiện chính sách của Quỹ.

          Vấn đề Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Sơn La quan tâm trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng nguồn thu dịch vụ môi trường rừng; lập, thẩm định, quyết toán kinh phí quản lý của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh theo cơ chế tự chủ cũng đã được lãnh đạo Sở Tài chính, Quỹ Lâm Đồng trao đổi cụ thể thực tế triển khai tại Lâm Đồng.

Hình 3. Toàn cảnh buổi trao đổi giữa Quỹ Lâm Đồng và Quỹ Sơn La

          Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Sơn La và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Lâm Đồng là hai Quỹ tỉnh được thành lập sớm nhất, có số thu tiền dịch vụ môi trường rừng cao và có nhiều kinh nghiệm trong sử dụng và quản lý nguồn thu. Việc cùng nhau trao đổi kinh nghiệm là góp phần thực hiện nhiệm vụ ngày càng tốt hơn của từng Quỹ trong thời gian đến.

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]