QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG VIỆT NAM LÀM VIỆC VỚI QUỸ LÂM ĐỒNG


          Chuẩn bị tham mưu cho Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng giai đoạn 2011-2020 và định hướng phát triển giai đoạn 2021-2030. Trong hai ngày 03/8 và 04/8/2020, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam, nhóm chuyên gia tư vấn và Dự án Rừng và đồng bằng Việt Nam (VFD) đã làm việc (hình thức trực tuyến) với Quỹ Lâm Đồng và các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh trao đổi tình hình thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại địa phương.

Hình 1: Đoàn khảo sát của Quỹ Việt Nam tại điểm cầu Hà Nội

          Đoàn đã làm việc với Quỹ tỉnh, Chi cục Kiểm lâm, đại diện các đơn vị cung ứng (Ban QLRPH Dran, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đơn Dương), đại diện các đơn vị chi trả (Nhà máy thủy điện Đại Ninh, Công ty CP du lịch Lâm Đồng), đại diện hộ nhận khoán bảo vệ rừng (hộ nhận khoán tại Ban QLRPH Đại Ninh).

          Tại các buổi làm việc, các bên đã trao đổi những kết quả thực hiện, những thuận lợi, những khó khăn vướng mắc trong thực hiện chính sách thời gian qua đối với từng đối tượng liên quan được điều chỉnh (Quỹ, đối tượng cung ứng, đối tượng chi trả…) của chính sách.

          Nhìn chung 10 năm qua, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng cơ bản là thống nhất, bổ sung chỉnh sửa kịp thời và đồng bộ tạo điều kiện cho địa phương thực hiện.

Hình 2:Nhà máy thủy điện Đại Ninh và Công ty CP du lịch Lâm Đồng làm việc với đoàn khảo sát tại điểm cầu Quỹ Lâm Đồng

          Tỉnh Lâm Đồng là một trong những tỉnh đã triển khai thực hiện tốt chính sách; đã thu được 4 loại dịch vụ môi trường rừng ( thủy điện, nước sạch, du lịch, nước công nghiệp) với tổng số tiền thu được: 1.754,1 tỷ đồng; trong đó thủy điện đóng góp 94,6% giá trị (1.660,1 tỷ đồng), số nợ phải thu không đáng kể. Hàng năm diện tích rừng cung ứng được chi trả khoảng 380.000ha. Số hộ tham gia nhận khoán bảo vệ rừng hưởng tiền trả dịch vụ môi trường rừng khoảng 16.000 hộ/năm (70% là đồng bào dân tộc thiểu số) với thu nhập 13-17 triệu đồng/hộ/năm. Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng thực hiện thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã được đánh giá thành công trên cả 03 mặt: kinh tế, môi trường và xã hội.

          Tuy nhiên, quá trình thực hiện thực tế vẫn còn nhiều vấn đề cơ sở kiến nghị đối với chính sách và các hướng dẫn thực hiện từ trung ương cần đầy đủ, phù hợp thực tế hơn: cơ cấu tổ chức và sử dụng tài chính của Quỹ tỉnh, sử dụng chi phí quản lý của chủ rừng có khoán bảo vệ rừng, giám sát hiệu quả của chi trả đối với đảm bảo lượng nước và bồi lắng lòng hồ thủy điện, phạm vi khu rừng cung ứng, các loại dịch vụ phải chi trả , hình thức chi trả trực tiếp của tổ chức cá nhân kinh doanh du lịch…

          Qua trao đổi, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam và nhóm chuyên gia tư vấn đánh giá cao việc triển khai thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trong thời gian qua tại tỉnh Lâm Đồng trong đó một số kinh nghiệm hay sẽ được đánh giá tổng kết và nhân rộng trong thời gian đến. Đối với các tồn tại, vướng mắc trong thực hiện và kiến nghị từ Lâm Đồng cùng một số kiến nghị khác của các địa phương trên toàn quốc, Quỹ Việt Nam và nhóm tư vấn sẽ tổng hợp tham mưu báo cáo các ngành chức năng  để hoàn thiện chính sách trong giai đoạn 2021-2030.


Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]