QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH TẠM ỨNG TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG QUÝ I NĂM 2020 CHO CÁC CHỦ RỪNG NHÀ NƯỚC


            Trong khi chờ UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thu, chi kinh phí dịch vụ môi trường rừng năm 2020.

            Trong tháng 5/2020, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh đã chuyển tạm ứng tiền DVMTR quý I/2020 cho 28 chủ rừng là tổ chức. Tổng số tiền tạm ứng đợt này là: 56.585.931.000 đồng đây là nguồn kinh phí quan trọng để các đơn vị chủ rừng tạm ứng cho các hộ nhận khoán phục vụ thiết thực cho công tác tuần tra bảo vệ rừng, trực phòng cháy chữa cháy rừng trong các tháng cao điểm mùa khô tại diện tích rừng cung ứng.

            Để tăng cường tính công khai, minh bạch trong việc tạm ứng từ chủ rừng đến hộ nhận khoán, như thường lệ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh đã cử cán bộ xuống từng địa bàn để giám sát chi trả.

            Việc tạm ứng kịp thời tiền chi trả dịch vụ môi trường cho các hộ nhận khoán nhất là tại các thời điểm quan trọng của công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và mùa giáp hạt đã có những tác động tích cực, cụ thể đến ý nghĩa của của việc thực hiện chính sách trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh: Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, phát triển rừng và tăng thu nhập cho người làm nghề rừng”.

            - Một số hình ảnh ghi nhận tại đợt giám sát:

            1. Ngày 18/5/2020 tại xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương có 16 tổ nhận khoán với 244 hộ, diện tích quản lý 7.254,40 ha. Được tạm ứng tổng số tiền: 881.409.600 đồng từ chủ rừng là Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà.

Hình 1: Người dân xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương nhận tiền tạm ứng từ Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà

            2. Tại xã Đạ Quyn huyện Đức Trọng có 15 thôn tham gia quản lý bảo vệ rừng với hơn 440 hộ với tổng diện tích quản lý bảo vệ 11.147,9 ha. Được nhận tổng số tiền tạm ứng là 1.589.716.635 đồng từ chủ rừng là Ban QLRPH Tà Năng.

Hình 2: Người dân thôn Chu Rung xã Đạ Quyn, huyện Đức Trọng nhận tiền tạm ứng từ Ban QLRPH Tà Năng

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]