CHI BỘ QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH LÂM ĐỒNG KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN


          Được sự giúp đỡ của chi bộ và sự nỗ lực phấn đấu của bản thân; 02 quần chúng ưu tú: Nguyễn Thành Long đang công tác tại Phòng Kiểm tra - Giám sát và Nguyễn Thị Huyền Trang đang công tác tại Phòng Hành chính - Tổng hợp đã được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ra Quyết định kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

          Ngày 21/4/2020, chi bộ Quỹ đã tổ chức Lễ kết nạp cho 02 quần chúng Nguyễn Thành Long và Nguyễn Thị Huyền Trang.

          Buổi Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục kết nạp Đảng viên mới theo quy định. Đồng chí Hoàng Tất Dương - Bí thư chi bộ đã trao Quyết định kết nạp, quán triệt: nhiệm vụ, quyền hạn và phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên mới; đồng thời phân công đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục theo dõi giúp đỡ các đồng chí đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng.

          Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng của chi bộ, góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Trong thời gian đến chi bộ sẽ tiếp tục bồi dưỡng, giúp đỡ một số quần chúng ưu tú, xem xét đề nghị kết nạp theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đã đề ra.

Một số hình ảnh tại buổi lễ kết nạp ngày 21/4/2020

Đ/c Hoàng Tất Dương- Bí thư chi bộ trao quyết định kết nạp cho đ/c Nguyễn Thành Long

Đ/c Hoàng Tất Dương - Bí thư chi bộ trao quyết định kết nạp cho đ/c Nguyễn Thị Huyền Trang

Đ/c Bí thư chi bộ quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn cho 02 đảng viên mới

Đ/c Bí thư và Phó bí thư chi bộ với 02 đảng viên mới

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]