HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH NĂM 2020


          Ngày 14 tháng 02 năm 2020, Ban chấp hành công đoàn cơ sở đã phối hợp với Ban Giám đốc Quỹ tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động Quỹ năm 2020.

          Ông Hoàng Tất Dương - Giám đốc Quỹ và ông Phạm Văn An - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Quỹ đồng chủ trì hội nghị.

          Tham dự hội nghị có Ông Phạm Truyền - Phó chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh.

Hình 1: Ông Hoàng Tất Dương – Giám đốc Qũy phát biểu khai mạc Hội nghị

          Hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua các báo cáo tổng kết: đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; công khai tài chính năm 2019; phong trào thi đua năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020; hoạt động của Ban thanh tra nhân dân 2019, bổ sung Quy chế chi tiêu nội nội bộ.

          Năm 2019, quy chế dân chủ trong cơ quan được thực hiện tốt: các chế độ quyền lợi hợp pháp của người lao động được đảm bảo kịp thời và đầy đủ, trong năm không phát sinh khiếu nại tố cáo liên quan thực hiện quy chế dân chủ.

          Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: là năm đầu tiên thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Luật Lâm nghiệp và Nghị định 156/2018 nên cũng đã gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt và có hiệu quả của UBND tỉnh, cùng các Sở ngành liên quan và sự nổ lực của toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Quỹ tỉnh kế hoạch thu chi kinh phí dịch vụ môi trường rừng năm 2019 theo Quyết định: 1221/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh đã được hoàn thành: thu 321,4 tỷ đồng (vượt 1,5% kế hoạch), chi trả cho: 383.953,41 ha rừng (đạt 96% kế hoạch). Số hộ được nhận khoán bảo vệ rừng: 15.936 hộ (trong đó có 12.219 hộ đồng bào dân tộc) .

          Tiền trồng rừng thay thế: thu 2,84 tỉ đồng/ 11,97 ha ( đạt 100% kế hoạch)

          Một số nhiệm vụ trọng tâm khác trong năm như phối hợp với Ban Quản lý dự án VFD tỉnh triển khai thực hiện hoàn thành các hạng mục được phê duyệt: truyền thông, xây dựng bộ chỉ số giám sát đánh giá, chi trả thông qua giao dịch Viettelpay…

Hình 2: Ông Nguyễn Văn Bằng – PGĐ Quỹ Báo cáo kết quả năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

          Các đoàn thể cũng đã tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa và đạt nhiều thành tích trong các phong trào thi đua, nổi bật là: giải nhất môn bóng đá Mini nam và giải nhì môn kéo co tại "Hội thao Khối thi đua các đơn vị trực thuộc sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019". Tổ chức thành công Hội thao Cụm thi đua các Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng - khu vực Tây Nguyên mở rộng.

          Trong năm, tập thể Quỹ đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và được Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tặng Giấy khen; 04 phòng chuyên môn cũng đã đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.

          Đối với các tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh và  được Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT tặng giấy khen, Chi đoàn thanh niên đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc.

          Với cá nhân có 3 chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 30 lao động tiên tiến.

          100% chỉ tiêu nghị quyết hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm 2019 đề ra đã được thực hiện hoàn thành.

Hình 3. Ông Phạm Văn An  –  Chủ tịch CĐCS đọc báo cáo tổng kết phong trào thi đua 2019

          Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Truyền - Phó Chủ tịch công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao các kết quả đã đạt được của Quỹ tỉnh trong năm 2019 trong công tác chuyên môn, các hoạt động phong trào và bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người lao động.

          Hội nghị, cũng đã hưởng ứng phát động thi đua của Ban chấp hành công đoàn cơ sở nhằm hoàn thành 100% chỉ tiêu Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động Quỹ năm 2020 .

Hình 4: Ông Phạm Truyền -  Phó Chủ tịch CĐN phát biểu ý kiến tại Hội Nghị

          Tại Hội nghị cũng đã trao các Quyết định công nhận các danh hiệu thi đua và Quyết định khen thưởng của Sở Nông nghiệp &PTNT và Công đoàn Ngành cho các tập thể, cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong năm 2019.

          Hội nghị công chức, viên chức và người lao động Quỹ bảo vệ và phát triển rừng năm 2020 đã thành công tốt đẹp, mỗi cán bộ CCVC và người lao động của Quỹ hiểu rõ trách nhiệm của mình cũng như tâm huyết của mình để đạt được nhiều thành công hơn nữa trong năm 2020 – 2021.

          MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ:

Bà Nguyễn Thị Thu Hương - TP Kế toán - Tài vụ báo cáo công khai tài chính năm 2019 và đề nghị chỉnh sửa bổ sung Quy chế chi tiêu nộ bộ.

Ông Phan Đức Thịnh , trưởng ban thanh tra nhân dân - báo cáo kết quả hoạt động của ban năm 2019

Trao tặng giấy khen của CĐN cho tập thể và cá nhân

Trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho cá nhân

Trao tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến

Trao tặng giấy khen của Giám đốc Sở NN & PTNT cho cá nhân

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]