ĐẠI HỘI LẦN THỨ V (NHIỆM KỲ 2020-2022) CHI BỘ QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH


          Thực hiện kế hoạch số 17-KH/ĐU ngày 02/10/2019 của Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng, V/v tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022. Sau thời gian chuẩn bị, sáng ngày 14/02/2020 Chi bộ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng (Chi bộ Quỹ) đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2022.

          Đồng chí Hoàng Tất Dương - Đảng ủy viên - Bí thư chi bộ - Giám đốc Quỹ và đồng chí Phan Thái Hùng - Phó bí thư chi bộ chủ trì đại hội.

          Chi bộ Quỹ được thành lập theo Quyết định số 62/QĐ-ĐU, ngày 10/7/2009 của  Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT. Hiện nay Chi bộ Quỹ có 22 đảng viên (20 đảng viên chính thức, 02 đảng viên dự bị) với nhiệm vụ là lãnh đạo chính quyền và 02 đoàn thể: công đoàn cơ sở và chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2017-2020) của Chi bộ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao hàng năm của đơn vị.

Đ/c Hoàng Tất Dương Bí thư Chi bộ phát biểu khai mạc Đại hội

            Đại hội đã thực hiện đúng các nội dung theo hướng dẫn của Đảng ủy Sở

          - Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua: Báo cáo chính trị của chi bộ, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 – 2022;  Báo cáo kiểm điểm Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017 -2020.

          Các báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được, những  hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm: Trong nhiệm kỳ mặc dù gặp nhiều khó khăn do có nhiều thay đổi trong quy định, hướng dẫn của trung ương về thực hiện công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng, đồng thời do kế hoạch hàng năm phê duyệt còn chậm nên một số hạng mục chi nguồn kinh phí quản lí của Quỹ triển khai thực hiện còn gặp khó khăn, nhưng với sự tập trung lãnh đạo của cấp ủy, với sự nỗ lực phấn đấu, khắc phục của các đồng chí Đảng viên, viên chức và người lao động, Chi bộ Quỹ đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Một số hạn chế chủ yếu cũng đã được chỉ ra: Trong công tác lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn hàng năm, đôi khi còn chậm hay trong sinh hoạt chi bộ còn một bộ phận đảng viên chưa có nhiều ý kiến đóng góp, còn ngại va chạm, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình chưa cao...cầ được khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

          Phương hướng nhiệm kỳ 2020-2022 được thống nhất cao: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, chủ động sáng tạo trong từng cán bộ, đảng viên và toàn chi bộ. Gắn công tác xây dựng nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ với lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao hàng năm và cả nhiệm kỳ.

Các đại biểu tham gia Đại hội.

          - Đại hội cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT lần thứ X ( nhiệm kỳ 2020-2025).

Đại hội bầu cấp ủy Chi bộ Quỹ nhiệm kỳ 2020 - 2022

          - Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm Đại hội cũng đã bầu được cấp ủy chi bộ Quỹ nhiệm kỳ 2020 - 2022  gồm 05 đồng chí, bầu đồng chí Hoàng Tất Dương giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, bầu đồng chí Nguyễn Văn Bằng giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ.

          Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đại diện chi bộ Quỹ đi dự Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNN  lần thứ X (nhiệm kỳ 2020 – 2025) gồm 13 đồng chí.

Cấp ủy chi bộ Quỹ nhiệm kỳ 2020 - 2022

          Sự thành công của Đại hội Chi bộ Quỹ lần thứ V (nhiệm kỳ 2020 – 2022) là động lực cho chi bộ và toàn thể đảng viên phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

 

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]