KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2019 CỦA QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH LÂM ĐỒNG


          Năm 2019 là năm đầu tiên thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Luật Lâm nghiệp 2017, Nghị định 156/2018/NĐ-CPNghị định 35/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Nhằm sớm đưa các quy định mới về chi trả dịch vụ môi trường rừng được quy định tại các văn bản nêu trên đến các đối tượng liên quan kịp thời nên công tác truyền thông chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2019 là một nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện kế hoạch năm của Quỹ  Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng ( Quỹ tỉnh).

          Căn cứ Quyết định số 2121/QĐ-UBND, ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng, V/v Phê duyệt kế hoạch thu, chi kinh phí dịch vụ môi trường rừng tỉnh Lâm Đồng năm 2019. Quỹ tỉnh đã triển khai đồng bộ các hạng mục truyền thông và đã hoàn thành với tỷ lệ cao:

          - Hội nghị truyền thông Luật Lâm nghiệp và các Nghị định liên quan chi trả chi trả dịch vụ môi trường rừng: đã tổ chức thành công 118/130 hội nghị (đạt tỉ lệ 90,7%) tại các xã/phường/thị trấn của 12 huyện/thành phố cho đối tượng là hộ nhận khoán bảo vệ rừng với chủ rừng là tổ chức nhà nước, chủ rừng là hộ gia đình và cộng đồng dân cư với tổng số hộ tham 11.621 hộ/16.200 hộ (đạt tỉ lệ 71,7%).

          Tại các hội nghị truyền thông ngoài báo cáo viên trực tiếp báo cáo thuyết trình còn dành nhiều thời gian trao đổi những vướng mắc trong việc thực hiện chính sách trong thời gian qua tại cơ sở và phân tích những điểm mới trong việc thực hiện chính sách trong thời gian đến và cấp phát tài liệu, tờ rơi với nội dung đã được biên tập tinh gọn phù hợp đối tượng tham gia.

          - Chương trình truyền thông “Chính sách chi trả Dịch vụ môi trường rừng đồng hành cùng học sinh đến trường”: năm nay chương trình được thực hiện tại 4 trường trung học cở sở (THCS) trên địa bàn 2 huyện Đức Trọng và Đơn Dương (Huyện Đơn Dương: Trường THCS Đạ Ròn và Trường THCS Kambutte – Huyện Đức Trọng: Trường THCS Võ Thị Sáu và Trường THCS Tà Năng ).Với cách thức là in ấn nội dung truyên truyền về công tác bảo vệ rừng gắn với thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng lên bìa vở, cặp học sinh và phát miễn phí cho toàn bộ học sinh các trường tham gia chương trình. Ngày 17/01/2010, Quỹ tỉnh đã phối hợp Phòng Giáo dục & đào tạo Huyện Đơn Dương - Đức Trọng và Ban Giám hiệu các tổ chức thành công các buổi truyền thông. Tham dự đợt truyền thông có 1.186 học sinh  của 4 trường tham gia; đa số các học sinh tham dự buổi truyền thông đều có thành viên trong gia đình tham gia nhận khoán BVR với các chủ rừng và được nhận tiền từ chính sách chi trả DVMTR trong thời gian qua. Quỹ tỉnh đã phát miễn phí cho toàn bộ học sinh của  các trường: mỗi em 10 quyển vở và 01 cặp. Tổng cộng: 11.860 quyển vở, 1.186 cặp. Giá trị khoản: 462,5 triệu đồng.

          - Một số hạng mục khác: tuyên truyền thông qua tạp chí, báo trung ương; tuyên truyền trên sóng phát thanh truyền hình tỉnh, thực hiện phối hợp tuyên truyền cùng UBMT Tổ quốc tỉnh theo quy chế phối hợp, trang bị thùng rác tại các khu công cộng, sửa chữa Panô tuyên truyền… cũng đã hoàn thành theo kế hoạch.

          Tuy vậy, do kế hoạch thu chi kinh phí dịch vụ môi trường rừng năm 2019 phê duyệt chậm và một số hạng mục thực hiện phải thông qua nhiều thủ tục đòi hỏi nhiều thời gian nên không thể thực hiện được hoặc thực hiện không đạt kế hoạch.

          Nhìn chung, công tác truyền thông của Quỹ tỉnh năm 2019 đã thực hiện hoàn thành với khối lượng, giá trị và chất lượng cao hơn các năm trước. Kết quả đạt được một phần là do sự chỉ đạo kịp thời và sâu sát của lãnh đạo Quỹ và sự phối hợp thực hiện có hiệu quả của các phòng chuyên môn trong đó vai trò nổi bật của Tổ truyền thông hoạt động theo quy chế chuyên trách. Kết quả thực hiện năm 2019 là cơ sở để Quỹ tỉnh rút kinh nghiệm xây dựng và triển khai tốt nhiệm vụ truyền thông được giao hàng năm.

          MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRUYỀN THÔNG 2019 CỦA QUỸ TỈNH:

Hình 1: Truyền thông Luật Lâm nghiệp và Chi trả DVMTR tại cơ sở.

Hình 2: Các hộ nhận khoán BVR tham dự buổi truyền thông

Hình 3: Ông Nguyễn Văn Bằng – PGĐ Quỹ tuyên truyền thông qua Hội nghị Mặt trận tổ quốc tỉnh

Hình 4: Chương trình truyền thông: “Chi trả DVMTR đồng hành cùng học sinh đến trường” tại điểm trường THCS  Kamboutte – Đơn Dương

Hình 5: Chương trình truyền thông: “Chi trả DVMTR đồng hành cùng học sinh đến trường” tại điểm trường THCS  Đạ Ròn – Đơn Dương

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

TIN TỨC MỚI NHẤT

VĂN BẢN THÔNG BÁO

Thông báo 328-TB-QBVR (Tạm ứng
tiền chi trả DVMTR Quý 3 năm 2020)

Thông báo 307-TB-QBVR (Tạm ứng
tiền chi trả DVMTR Quý 3 năm 2020)
<
Thông báo 302-TB-QBVR (Tạm ứng
tiền chi trả DVMTR Quý 3 năm 2020)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN, CHỈ ĐẠO

Luật lâm nghiệp 2017
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (bản đầy đủ)
    + Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Phần DVMTR và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng)
    + Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Mẫu biểu)

PHIM GIỚI THIỆU

Chuyên mục "Rừng và cuộc sống" năm 2019

Do Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng
phối hợp với Đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng
thực hiện.
Phim 1:
Phim 2:
Phim 3:
Phim 4:
Phim 5:
Phim 6:
Phim 7:
Phim 8:

Phim tài liệu Chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2017

Phim tài liệu Chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2016