QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH LÂM ĐỒNG CHI TRẢ TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG TẠM ỨNG QUÝ IV/2019


          Căn cứ bản kê diện tích cung ứng Quý IV của các đơn vị chủ rừng; trong khi chờ thanh toán sau khi xác định diện tích cung ứng năm và nhằm tạo điều kiện cho các chủ rừng có nguồn kinh phí chi trả  cho hộ nhận khoán dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2010. Tính đến ngày 10/01/2020 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành việc chuyển tạm ứng tiền chi trả Quý IV/2019 cho các đơn vị chủ rừng.Từ nguồn kinh phí này, các đơn vị sẽ chi trả kịp thời đến hộ nhận khoán trước Tết nguyên đán.

          Tổng số tiền tạm ứng Quý IV là: 44.476.825.000 đồng cho 32 đơn vị chủ rừng (28 chủ rừng nhà nước, 3 cộng đồng và 1 chủ rừng ngoài nhà nước).

          Như vậy cùng với kinh phí đã tạm ứng Quý I,II,III/2019. Đến nay Quỹ tỉnh đã tạm ứng cho các chủ rừng cung ứng DVMTR  năm 2019 trên địa bàn là: 207.762.524.000 đồng ( Đạt 77,5 % Kế hoạch năm). Phần còn lại sẽ được thanh toán sau khi có kết quả xác định diện tích cung ứng năm 2019 của các chủ rừng.

          Một số hình ảnh chi trả tiền tạm ứng Quý IV/2019 từ chủ rừng đến hộ nhận khoán:

Hình 1: Chi trả tại Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Di Linh

Hình 2: Chi trả tại Ban QLRPH Đạm B’ Ri

Hình 3: Chi trả tại Công ty TNHH MTV LN Lộc Bắc

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

TIN TỨC MỚI NHẤT

VĂN BẢN THÔNG BÁO

Thông báo 328-TB-QBVR (Tạm ứng
tiền chi trả DVMTR Quý 3 năm 2020)

Thông báo 307-TB-QBVR (Tạm ứng
tiền chi trả DVMTR Quý 3 năm 2020)
<
Thông báo 302-TB-QBVR (Tạm ứng
tiền chi trả DVMTR Quý 3 năm 2020)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN, CHỈ ĐẠO

Luật lâm nghiệp 2017
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (bản đầy đủ)
    + Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Phần DVMTR và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng)
    + Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Mẫu biểu)

PHIM GIỚI THIỆU

Chuyên mục "Rừng và cuộc sống" năm 2019

Do Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng
phối hợp với Đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng
thực hiện.
Phim 1:
Phim 2:
Phim 3:
Phim 4:
Phim 5:
Phim 6:
Phim 7:
Phim 8:

Phim tài liệu Chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2017

Phim tài liệu Chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2016