TẬP HUẤN BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ


          Trong khuôn khổ hoạt động của dự án, từ ngày 20 đến 22/11/2019, tại Thành phố Đà Lạt; Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam (VFD) đã  tổ chức hội thảo, tập huấn sử dụng thử phần mềm “Giám sát đánh giá chi trả dịch vụ môi trường rừng ” tại Lâm Đồng.

         Lớp hội thảo, tập huấn với sự tham gia của các đại biểu đến từ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, Vườn Quốc gia Cát Tiên và Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim.

Ông Nguyễn Ngọc Lân - PGĐ Quỹ Lâm Đồng phát biểu khai mạc khóa tập huấn

           Tại lớp hội thảo, tập huấn các cán bộ của Dự án VFD Việt Nam và nhóm chuyên gia SITTEN đã giới thiệu tổng quan về phần mềm giám sát đánh giá, các chức năng, biểu đầu vào, các chỉ số giám sát đánh giá của phần mềm và hướng dẫn sử dụng phần mềm.

            Sau khi thực hành, chạy thử phần mềm với  bộ biểu mẫu giám sát và báo cáo. Các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến thảo luận, góp ý làm cơ sở cho các chuyên gia  bổ sung hoàn thiện phần mềm giám sát đánh giá  phù hợp thực tế tại tỉnh Lâm Đồng.

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

TIN TỨC MỚI NHẤT

VĂN BẢN THÔNG BÁO

Thông báo 328-TB-QBVR (Tạm ứng
tiền chi trả DVMTR Quý 3 năm 2020)

Thông báo 307-TB-QBVR (Tạm ứng
tiền chi trả DVMTR Quý 3 năm 2020)
<
Thông báo 302-TB-QBVR (Tạm ứng
tiền chi trả DVMTR Quý 3 năm 2020)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN, CHỈ ĐẠO

Luật lâm nghiệp 2017
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (bản đầy đủ)
    + Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Phần DVMTR và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng)
    + Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Mẫu biểu)

PHIM GIỚI THIỆU

Chuyên mục "Rừng và cuộc sống" năm 2019

Do Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng
phối hợp với Đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng
thực hiện.
Phim 1:
Phim 2:
Phim 3:
Phim 4:
Phim 5:
Phim 6:
Phim 7:
Phim 8:

Phim tài liệu Chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2017

Phim tài liệu Chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2016