CHI BỘ QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN


          Ngày 04 tháng 11 năm 2019, Chi bộ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh (Chi bộ Quỹ) đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú Phạm Trọng Hiếu - Chuyên viên phòng Kiểm tra - Giám sát theo Quyết định số 1815-QĐ/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

          Lễ kết nạp diễn ra theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Đảng. Tham dự lễ kết nạp có các đồng chí trong cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo các đoàn thể, các đảng viên trong chi bộ và một số quần chúng ưu tú của cơ quan.

Đ/c Hoàng Tất Dương- Bí thư chi bộ trao Quyết định kết nạp Đảng viên cho Đ/c Phạm Trọng Hiếu

          Như vậy, tính đến nay Chi bộ Quỹ đã có 22 đảng viên, trong đó Phòng Kiểm tra - Giám sát có 7 đảng viên hầu hết là đảng viên trẻ.

          Trong nhiệm kỳ này với sự quan tâm bồi dưỡng và đề nghị cấp trên xem xét kết nạp đảng viên mới, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng thì chỉ tiêu phát triển đảng viên mới sẽ đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ đã đề ra. Qua đó, từng bước tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong công tác xây dựng tổ chức Chi bộ Quỹ trong sạch, vững mạnh toàn diện./.

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]