QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH TUYÊN TRUYỀN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC MẶT TRẬN CHO CÁN BỘ CÔNG CHỨC MẶT TRẬN CÁC CẤP


          Căn cứ kế hoạch liên tịch số 89/KHLT-QBVR-MTTQ ngày 28/5/2018 ký giữa UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và Quỹ BV&PTR tỉnh Lâm Đồng V/v phối hợp tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn năm 2018 và giai đoạn 2018- 2024.

          Ngày 22/10/2019, Tại Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh (Điểm cầu Đà Lạt và 11 huyện/thành phố) tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác mặt trận cho cán bộ, công chức mặt trận các cấp; Ông Nguyễn Văn Bằng Phó Giám đốc Quỹ BV&PTR tỉnh đã trực tiếp tuyên truyền chuyên đề về Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Hình 1: Ông Nguyễn Văn Bằng-PGĐ Quỹ BV&PTR tỉnh báo cáo tại Hội nghị.

          Nội dung trình bày của chuyên đề xuyên suốt quá trình hình thành và phát triển của Chính sách chi trả dịch vụ môi trường từ Quyết định 380/QĐ-TTg ngày 10/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng, đến Nghị định 99/2010/NĐ-CP, Nghị định 147/2016/NĐ-CP về Chi trả dịch vụ môi trường rừng của Chính phủ, đến Chi trả dịch vụ môi trường rừng được quy định trong Luật Lâm nghiệp 2017 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2019 và các quy định chi tiết về Chi trả dịch vụ môi trường rừng trong Nghị định 156/2018/NĐ-CP và Nghị định 35/2019/NĐ-CP là điều kiện để các đại biểu hiểu rõ hơn một cách có hệ thống việc thực hiện chính sách trong thời gian qua và thời gian đến. Báo cáo chuyên đề trình bày tại Hội nghị cũng đề cập chi tiết đến kết quả thu, chi kinh phí dịch vụ môi trường rừng, ý nghĩa thực tiễn về kinh tế, môi trường, xã hội qua 10 năm thực hiện Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và kế hoạch thu chi kinh phí dịch vụ môi trường rừng năm 2019 theo Quyết định phê duyệt số: 2121/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh.

Hình 2: Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Thành phố Đà Lạt

          Song song với báo cáo trực tiếp tại Hội nghị, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh cũng đã cung cấp tài liệu đến Mặt trận các cấp làm cơ sở để các tổ chức mặt trận tham gia tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia thực hiện chính sách và phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận góp phần thực hiện tốt chính sách tại địa phương.

          Trong thời gian tới, căn cứ tình hình thực tế Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh sẽ phối hợp với Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung tuyên truyền đã ký tại Kế hoạch liên tịch số 89/2018.

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

TIN TỨC MỚI NHẤT

VĂN BẢN THÔNG BÁO

Thông báo 328-TB-QBVR (Tạm ứng
tiền chi trả DVMTR Quý 3 năm 2020)

Thông báo 307-TB-QBVR (Tạm ứng
tiền chi trả DVMTR Quý 3 năm 2020)
<
Thông báo 302-TB-QBVR (Tạm ứng
tiền chi trả DVMTR Quý 3 năm 2020)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN, CHỈ ĐẠO

Luật lâm nghiệp 2017
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (bản đầy đủ)
    + Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Phần DVMTR và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng)
    + Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Mẫu biểu)

PHIM GIỚI THIỆU

Chuyên mục "Rừng và cuộc sống" năm 2019

Do Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng
phối hợp với Đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng
thực hiện.
Phim 1:
Phim 2:
Phim 3:
Phim 4:
Phim 5:
Phim 6:
Phim 7:
Phim 8:

Phim tài liệu Chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2017

Phim tài liệu Chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2016