QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH LÂM ĐỒNG TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG NĂM 2019


          Căn cứ kế hoạch năm 2019, ngày 04/9/2019 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng (Quỹ Lâm Đồng) đã phối hợp với chính quyền xã Đạ Chais - Lạc Dương và Ban QLRPH đầu nguồn Đa Nhim tổ chức hội nghị truyền thông trực tiếp Luật Lâm nghiệp 2017 và chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) cho hơn 100 hộ trên địa bàn xã Đạ Chais. Đây là hội nghị truyền thông đầu tiên trong chuỗi hơn 130 hội nghị truyền thông với hơn 16.000 hộ tham gia trên địa bàn 110 xã có rừng tại 12 huyện/thành phố sẽ được Quỹ Lâm Đồng triển khai trong suốt năm 2019.

          Nội dung truyền thông trực tiếp đến đối tượng: chính quyền địa phương, chủ rừng là hộ gia đình, cộng đồng, hộ nhận khoán, hộ dân sống gần rừng… về những điểm mới của Luật Lâm nghiệp 2017, Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật, trong đó tập trung vào các nội dung liên quan bảo vệ rừng và chi trả DVMTR. Thông qua công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của cán bộ chính quyền các cấp, người dân và các đơn vị liên quan trong việc hiểu biết, chấp hành các quy định  mới nhất trong công tác bảo vệ rừng, chi trả DVMTR từ đó tạo sự đồng thuận thực hiện và hỗ trợ chính quyền các cấp, các ngành chức năng thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, chi trả DVMTR trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

          Từ kinh nghiệm truyền thông những năm qua, năm nay Quỹ Lâm Đồng triển khai phối hợp nhiều hình thức trong truyền thông trực tiếp: ngoài báo cáo trực tiếp các nội dung tóm tắt dễ hiểu dễ nhớ, liên hệ địa phương trong kết quả thực hiện chính sách chi trả DVMTR 10 năm qua, còn cung cấp thêm cho các hộ các tài liệu liên quan đã được biên tập cụ thể các nội dung liên quan đến bảo vệ rừng, chi trả DVMTR.

          Ngoài nội dung truyền thông trực tiếp thông qua các hội nghị. Năm 2019, Quỹ Lâm Đồng còn thực hiện các nội dung tuyên truyền thông qua các hình thức khác như: ap-phich, tờ gấp; lắp đặt mới, sửa chữa Pa nô tuyên truyền; trang bị thùng rác tại các khu du lịch, trang bị quần áo bảo hộ lao động cho hộ nhận khoán; tuyên truyền thông qua chương trình “Chi trả DVMTR đồng hành cùng học sinh đến trường”, thông qua các tổ chức đoàn thể, Báo đài địa phương và Trung ương…

          Với sự đồng bộ của công tác truyền thông năm 2019, Quỹ Lâm Đồng mong muốn sớm đưa những quy định mới của Luật Lâm nghiệp nhất là các vấn đề liên quan bảo vệ rừng và chi trả DVMTR sớm đi vào thực tế cuộc sống.

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

TIN TỨC MỚI NHẤT

VĂN BẢN THÔNG BÁO

Thông báo 328-TB-QBVR (Tạm ứng
tiền chi trả DVMTR Quý 3 năm 2020)

Thông báo 307-TB-QBVR (Tạm ứng
tiền chi trả DVMTR Quý 3 năm 2020)
<
Thông báo 302-TB-QBVR (Tạm ứng
tiền chi trả DVMTR Quý 3 năm 2020)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN, CHỈ ĐẠO

Luật lâm nghiệp 2017
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (bản đầy đủ)
    + Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Phần DVMTR và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng)
    + Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Mẫu biểu)

PHIM GIỚI THIỆU

Chuyên mục "Rừng và cuộc sống" năm 2019

Do Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng
phối hợp với Đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng
thực hiện.
Phim 1:
Phim 2:
Phim 3:
Phim 4:
Phim 5:
Phim 6:
Phim 7:
Phim 8:

Phim tài liệu Chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2017

Phim tài liệu Chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2016