ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH LÂM ĐỒNG


          Thực hiện chương trình giám sát: “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018” tại tỉnh Lâm Đồng. Sáng ngày 01/7/2019, Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội do Ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, Trưởng Đoàn giám sát dẫn đầu đã có buổi làm việc với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh.

          Tham dự buổi làm việc có Ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Tài chính, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các Sở nghành liên quan.

Ông Nguyễn Đức Hải, Trưởng Đoàn giám sát tại buổi làm việc

          Báo cáo với Đoàn giám sát, Ông Hoàng Tất Dương - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh (Quỹ tỉnh) cho biết, ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 05/2008/NĐ-CP về “Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng” UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các Sở, ngành xây dựng Đề án và tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Quỹ tỉnh (tháng 3/2009). Việc thành lập Quỹ tỉnh là phù hợp quy định và kịp thời nhằm huy động các nguồn vốn góp phần thực hiện các chủ trương, chiến lược phát triển của ngành lâm nghiệp.

          Từ khi thành lập và vận hành đến nay, Quỹ tỉnh thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ theo quy định; với nguyên tắc hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, nhiệm vụ chính là thực hiện ủy thác chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng và tiền trồng rừng thay thế. Việc thực hiện cơ chế ủy thác trong chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Quỹ trên địa bàn tỉnh thời gian qua đảm bảo đúng quy định hiện hành.

          Kết quả hoạt động của Quỹ tỉnh gắn liền với kết quả thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, thu chi tiền trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh 10 năm qua.

          Ông Hoàng Tất Dương cũng nhấn mạnh các kết quả đạt được trong việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh thời gian qua:

          (1) Tạo ra được nguồn lực tài chính lớn để phục vụ công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh, góp phần làm cho hoạt động quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh triển khai theo đúng định hướng xã hội hóa, giảm gánh nặng ngân sách cho công tác quản lý bảo vệ rừng;

          (2) Góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng; Cải thiện sinh kế, tạo thêm thu nhập cho người làm nghề rừng nhất là các hộ nhận khoán quản lý bảo vệ rừng.

          Lãnh đạo Quỹ cũng đã báo cáo một số tồn tại, hạn chế, bất cập về mô hình hoạt động và nguồn tài chính của Quỹ tỉnh theo Nghị định 05/2008/NĐ-CP đến nay cũng đã được Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ  bổ sung chỉnh sửa. Tuy nhiên, từ ngày 01/01/2019 triển khai thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng, vận hành Quỹ theo Luật Lâm nghiệp và Nghị định 156/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc cần phải điều chỉnh bổ sung để phù hợp với thực tiễn.

Ông Hoàng Tất Dương, Giám đốc Quỹ báo cáo tại buổi làm việc

          Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Quỹ tỉnh đã tiếp thu và giải trình các nội dung chất vấn của Đoàn giám sát liên quan đến việc quản lý, sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng và trồng rừng thay thế tại Quỹ tỉnh.

          Đoàn Giám sát đánh giá cao vai trò của Quỹ tỉnh trong việc tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện chi trả chi trả dịch vụ môi trường rừng và trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Quỹ tỉnh đã đóng góp tích cực vào công tác bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh: huy động các nguồn lực xã hội, giảm gánh nặng cho ngân sách, giảm vi phạm đến rừng, tăng thu nhập cho người làm nghề rừng…

          Ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT, các Sở nghành liên quan và Quỹ tỉnh; thay mặt Đoàn giám sát, Ông Nguyễn Đức Hải Trưởng đoàn cho biết sẽ ghi nhận, tổng hợp vào báo cáo chung để gửi đến Ủy ban thường vụ Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét theo quy định.

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

PHIM GIỚI THIỆU

Chuyên mục "Rừng và cuộc sống" năm 2019

Do Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng
phối hợp với Đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng
thực hiện.
Phim 1:
Phim 2:
Phim 3:
Phim 4:
Phim 5:
Phim 6:
Phim 7:
Phim 8:

Phim tài liệu Chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2017

Phim tài liệu Chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2016