ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH LÂM ĐỒNG LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2019 – 2022


          Ngày 17/6/2019, Chi đoàn Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng (Chi đoàn Quỹ) đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2022.

          Đến dự Đại hội có đại diện cấp y, Ban Giám đốc Quỹ và Ban thường vụ Đoàn Sở NN&PTNT tỉnh.

          Chi đoàn Quỹ được thành lập ngày 17/6/2011. Đến nay, tổng số đoàn viên của Chi đoàn hiện có là 19 đoàn viên. Trong đó có 06 đoàn viên là Đảng viên; 04 đoàn viên nữ.

          Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 – 2019 phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 – 2022. Với một số điểm nổi bật:

          - Đoàn viên Chi đoàn được giáo dục, rèn luyện lý tưởng thanh niên thời kỳ mới “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”: Đoàn viên thanh niên được trau dồi về phẩm chất đạo đức, nhân cách, bản lĩnh chính trị, được bồi dưỡng kiến thức, trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ và có lý tưởng, ý chí phấn đấu, tinh thần dấn thân, khát vọng.

          - Đoàn viên Chi đoàn đã tích cực hoạt động các phong trào: cuộc vận động "Tuổi trẻ khối các cơ quan tỉnh chung tay xây dựng văn minh đô thị”, ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông; thanh niên nâng cao cảnh giác và kiên quyết đấu tranh chống lại âm mưu “Diễn biến hoà bình”; thanh niên xung kích, tình nguyện, tham gia hiên máu: Hành trình đỏ, Kỳ nghỉ hồng.

          - Đoàn viên thanh niên tích cực tham gia rèn luyện sức khỏe, thể dục thể thao tham gia và đạt nhiều giải cao trong các Hội thi của Ngành.

          - Đồng hành với thanh niên trong học tập: trong nhiệm kỳ có 06 đoàn viên hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ, 07 đoàn viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên và 01 đoàn viên đang theo học chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị. Có 06 đoàn viên có đề tài được công nhận Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

          -Trong công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: lực lượng Đoàn viên Chi đoàn đã tích cực trong việc thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Quỹ góp phần hoàn thành kê hoạch thu chi tiền DVMTR trên địa bàn tỉnh:

          + Tổng số tiền thu DVMTR năm 2017-2018: 523,966 tỷ đồng;

          + Tổng số tiền chi trả DVMTR năm 2017-2018: 451,818 tỷ đồng;

          + Tổng diện tích cung ứng DVMTR được chi trả hàng năm hơn 370.000 ha; số hộ hưởng lợi khoảng 16.000 hộ, trong đó gần 80% là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

          Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phan Thái Hùng Phó Bí thư Chi Bộ Quỹ và đồng chí Nguyễn Văn Huấn Phó Bí thư đoàn Sở NN&PTNT đã ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà Chi đoàn Quỹ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, khẳng định Chi đoàn Quỹ là hạt nhân nòng cốt trong các hoạt động của cơ quan và Đoàn Sở NN&PTNT. Trong nhiệm kỳ tới, để tiếp tục phát huy những ưu điểm, thế mạnh, kết quả đã đạt được và khắc phục hạn chế những tồn tại, các đồng chí lãnh đạo đề nghị Chi đoàn cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị cho đoàn viên thanh niên, xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng với mục đích, lý tưởng, hoài bão, khát vọng vượt khó vươn lên cho đoàn viên thanh niên là nhiệm vụ hàng đầu gắn với việc góp sức cùng đơn vị hoàn thành kế hoạch hàng năm thể hiện vai trò xung kích trong các công trình, phần việc thanh niên.

          Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Chi đoàn khóa mới nhiệm kỳ 2019 – 2022; gồm 3 đồng chí: đồng chí K’ Dần được bầu giữ chức Bí thư, đồng chí Hoàng Sỹ Hạnh giữ chức Phó Bí thư và đồng chí Trần Thị Mỹ Ánh giữ chức Uỷ viên.

          Kết quả thành công của Đại hội đã tạo khí thế phấn khởi đối với lực lượng cán bộ trẻ trong đơn vị và hứa hẹn trong thời gian đến lực lượng này sẽ góp phần nhiều hơn nữa trong việc thực hiện các hoạt động phong trào của đơn vị và của Sở NN&PTNT Lâm Đồng.

          Một số hình ảnh của Đại hội:

Đ/c K’ Dần – Phó Bí thư Chi đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2019 đọc Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên

Đ/c Nguyễn Quốc Thuận - Bí thư Chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2019 đọc báo cáo kiểm điểm ban chấp hành.

Đ/c  Phan Thái Hùng – Phó Bí thư Chi Bộ Qũy phát biểu chỉ đạo.

Đ/c Nguyễn Văn Huấn – Phó Bí thư Đoàn Sở NN&PTNT phát biểu chỉ đạo.

Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2022.

 

 

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]