CHI TRẢ TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG QUA GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ VÀ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG Ở LÂM ĐỒNG


          Sau thời gian phối hợp giữa Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Lâm Đồng, tổ chức Dự án Rừng và Đồng bằng (VFD) và tập đoàn viễn thông quân đội (Viettel) trong công tác tuyên truyền, giới thiệu, hướng dẫn mở tài khoản, cách sử dụng và trải nghiệm thực tế dịch vụ chi trả tiền qua giao dịch điện tử Viettelpay trong khuôn khổ hỗ trợ của Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam tại Lâm Đồng. Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Lâm Đồng đã chi trả tiền Dịch vụ môi trường rừng năm 2018 cho các hộ tại cộng đồng thôn Kalatongu - huyện Di Linh; cộng đồng thôn 3, xã Lộc Bảo, hộ gia đình xã Lộc Bắc - huyện Bảo Lâm và hộ gia đình xã Đạ Kho - huyện Đạ Tẻh qua Viettelpay. Kết quả đã có 477 hộ nhận 1,2 tỷ đồng thông qua hình thức này.

          Hiện tại, cùng với sự hỗ trợ của Dự án VFD, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Lâm Đồng đang phối hợp Viettel Lâm Đồng tiếp tục rà soát các đối tượng đang được Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh chi trả tiền Dịch vụ môi trường rừng hàng năm bằng tiền mặt (khoản 1.300 hộ) để phấn đấu tiền Dịch vụ môi trường rừng năm 2019 của các đối tượng này phải được chi trả toàn bộ thông qua giao dịch điện tử, tài khoản ngân hàng hoặc hệ thống bưu điện đúng theo sự chỉ đạo của Bộ NN&PTNT tại văn bản số 7491/BNN-TCLN ngày 26/9/2018 và UBND tỉnh Lâm Đồng tại văn bản số 6483/UBND-LN ngày 9/10/2018 là: 100% tiền chi trả Dịch vụ môi trường rừng hàng năm từ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh đến các đối tượng cung ứng không sử dụng tiền mặt.

          Ngoài ra, qua theo dõi thực tế hiện nay trên địa bàn tỉnh cũng đã có một số đơn vị chủ rừng thí điểm chi trả tiền khoán bảo vệ rừng đến hộ qua giao dịch điện tử Viettelpay (Vườn Quốc gia Cát Tiên) và qua tài khoản ngân hàng Agribank (Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà). Trong kế hoạch hoạt động năm 2019 và các năm tiếp theo Dự án VFD cũng đã cam kết hỗ trợ các chủ rừng nhà nước trong việc chi trả tiền khoán bảo vệ rừng đến hộ thông qua giao dịch điện tử hoặc tài khoản ngân hàng.

 Một số hình ảnh chi trả tiền DVMTR qua giao dịch điện tử Viettelpay:

Hình 1: Hướng dẫn cách rút tiền DVMTR thông qua Tài khoản Viettelpay tại điểm giao dịch

Hình 2: Rút tiền DVMTR thông qua Tài khoản Viettelpay tại điểm giao dịch

Hình 3: Một điểm rút tiền DVMTR qua tài khoản Viettelpay tại một điểm giao dịch ở Huyện Đạ Tẻh

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

PHIM GIỚI THIỆU

Chuyên mục "Rừng và cuộc sống" năm 2019

Do Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng
phối hợp với Đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng
thực hiện.
Phim 1:
Phim 2:
Phim 3:
Phim 4:
Phim 5:
Phim 6:
Phim 7:
Phim 8:

Phim tài liệu Chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2017

Phim tài liệu Chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2016