ĐỒNG CHÍ PHẠM S - PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH – TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DVMTR TỈNH THĂM VÀ CHÚC TẾT QUỸ BV&PTR TỈNH ĐẦU XUÂN KỶ HỢI – 2019


          Sau thời gian nghỉ Tết Kỷ Hợi theo quy định, sáng ngày 11/02/2019 (tức mùng 7 Tết) toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Quỹ đã tập trung gặp mặt đầu Xuân. Tại buổi gặp mặt cán bộ, viên chức, người lao động của Quỹ đã vinh dự đón đồng chí Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng ban chỉ đạo thực hiện chính sách chi trả DVMTR tỉnh đến thăm và chúc tết.

Hình 1. Đ/c Phạm S - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh chúc tết cán bộ viên chức, người lao động của Quỹ.

          Thay mặt lãnh đạo Quỹ đồng chí Hoàng Tất Dương – Giám đốc Quỹ đã báo cáo sơ bộ với đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh tình hình hoạt động và thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của Quỹ:

Hình 2. Đ/c Hoàng Tất Dương – Giám đốc Quỹ báo cáo tinh hình hoạt động và thực hiện nhiệm vụ 2018 của Quỹ.

          - Tổng số tiền DVMTR thu năm 2018 là: 345.162 triệu đồng đạt 120% KH; Diện tích chi trả: 374.023 ha, đạt 98,3% KH. Đơn giá chi trả 550.000 đồng – 660.000 đ/ha/năm. Số hộ nhận khoán 15.900 hộ trong đó 12.500 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số. Thu nhập bình quân 16,5 triệu đồng/hộ/năm.

          - Quỹ tỉnh tiếp tục phối hợp với các  ngành, địa phương, chủ rừng làm tốt công tác tuyên truyền, công tác triển khai thực hiện chính sách chi trả DVMTR; nhận thức về chính sách chi trả DVMTR của các bên liên quan được nâng lên.

          Đồng chí Phó chủ tịch tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, viên chức, người lao động Quỹ tỉnh đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua nói chung và năm 2018 nói riêng . Nổi bật là việc thu chi tiền DVMTR hàng năm đạt và vượt kế hoạch tỉnh giao, các công việc liên quan triển khai chính sách chi trả Quỹ tỉnh đã tham mưu cho Sở NN&PTNT, UBND tỉnh kịp thời. Thực hiện nhiệm vụ được giao linh động. Việc tạm ứng và thanh toán tiền DVMTR cho các chủ rừng kịp thời ở các thời điểm: khai giảng năm học mới, đầu mùa khô, Tết Nguyên đán... để chủ rừng chi trả cho hộ nhận khoán được lãnh đạo tỉnh đánh giá cao.

          Năm 2019 là năm đầu tiên thực hiện chính sách chi trả DVMTR theo Luật Lâm nghiệp 2017 và Nghị định 156/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ, đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh đề nghị cán bộ, viên chức, người lao động Quỹ phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua tiếp tục tham mưu cho các ngành chức năng và UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt chính sách trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến;

          Cuối cùng thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch gửi lời chúc năm mới đến đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động của Quỹ tỉnh.

          Lãnh đạo tỉnh đến thăm và chúc Tết đầu Xuân là nguồn động viên lớn đối với cán bộ, viên chức và người lao động của Quỹ trong việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2019.

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

Phim giới thiệu

Phim tài liệu Chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2017
(Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng)
Phim tài liệu Chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2016
(Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng)