QUỸ BV&PTR TỈNH CHI TRẢ TIỀN DVMTR NĂM 2018 TRƯỚC TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI 2019


          Căn cứ kết quả nghiệm thu phúc tra nghiệm thu diện tích cung ứng DVMTR năm 2018, trong thời gian từ ngày 21/01/2019 đến 31/01/2019 Quỹ tỉnh đã chuyển trả tiền DVMTR năm 2018 cho các đơn vị chủ rừng.

          Tổng số tiền chi trả  đợt này là : 56.195,6 triệu đồng cho 30/30 đơn vị chủ rừng nhà nước (55.210,5 triệu đồng) và 4 đơn vị chủ rừng ngoài nhà nước (985,1 triệu đồng).

          Cùng với 03 đợt tạm ứng trong năm, luỹ kế đến nay Quỹ tỉnh đã giải ngân: 221.389,1 triệu đồng đạt 92,9% KH năm. Trong đó:

          - Chủ rừng nhà nước (30/30 đơn vị): 216.758,8 triệu đồng (Đạt 100%)

          - Chủ rừng doanh nghiệp(6/59 đơn vị): 3.970,5 triệu đồng (Đạt 35%)

          - Chủ rừng là Hộ gia đình, cộng đồng: 659,843triệu đồng  (Đạt 11,7%)

          Song song với việc chuyển tiền thanh toán cho chủ rừng, Quỹ tỉnh đã đôn đốc các đơn vị làm thủ tục chi trả đến hộ (đối với diện tích khoán) nhằm đảm bảo tiền khoán BVR đến tay hộ nhận khoán trước Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019.

          Thông qua công tác KTGS chi trả của Quỹ tỉnh các đơn vị sẽ hoàn thành chi trả đến hộ chậm nhất là ngày 01/02/2019 (27 Tết Âm lịch). Việc chi trả tiền  DVMTR trước Tết Nguyên đán có ý nghĩa rất lớn,trước hết nó ghi nhận kết quả công sức của các đơn vị chủ rừng, của hộ nhận khoán trong việc BVR cung ứng DVMTR năm qua và sau nữa là nó là nguồn tài chính kịp thời, đáng kể giúp họ vui xuân đón tết và chuẩn bị cho công tác BVR trong mùa khô này.

          Cũng như mọi năm, việc chi trả tiền DVMTR kịp thời trong dịp Tết Nguyên Đán năm nay đã được các cấp ngành, địa phương hoan nghênh và coi đây là đóng góp có ý nghĩa của Chính sách chi trả DVMTR trong việc cùng xã hội chăm lo Tết cho nhân dân địa phương nhất là ở vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn.

Hình 1: Phúc tra diện tích cung ứng tại Ban QLRPH Dran

Hình 2: Chi trả tiền tại VQG BiDoup Núi Bà

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

PHIM GIỚI THIỆU

Chuyên mục "Rừng và cuộc sống" năm 2019

Do Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng
phối hợp với Đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng
thực hiện.
Phim 1:
Phim 2:
Phim 3:
Phim 4:
Phim 5:
Phim 6:
Phim 7:
Phim 8:

Phim tài liệu Chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2017

Phim tài liệu Chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2016