QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019

 


            Ngày 09/01/2019, Giám đốc Quỹ đã phối hợp BCH Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động Quỹ năm 2019.

          Ô. Hoàng Tất Dương - Giám đốc Quỹ và Ô. Phạm Văn An - Chủ tịch Công đoàn cơ sở đồng chủ trì hội nghị.

          Tham dự Hội nghị có Ô. Phạm Truyền - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT tỉnh cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Quỹ.

          Hội nghị đã nghe và thảo luận thông qua: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo thu chi tài chính năm 2018; Báo cáo chỉnh sửa bổ sung Quy chế chi tiêu nội nội bộ; Báo cáo phong trào thi đua năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2019.

          Năm 2018, Quỹ tỉnh đã thu: 344.901 triệu đồng tiền dịch vụ môi trường rừng  (vượt 20% KH) và giải ngân: 256.172 triệu đồng; trong đó: chi trả cho chủ rừng  234.583 triệu đồng ( đạt 94,4% KH); kinh phí hoạt động: 19.040 triệu đồng (đạt 86,4% KH); kinh phí trồng cây phân tán: 2.549 triệu đồng (đạt 25,2% KH) với diện tích chi trả 374.023 ha (đạt 98,3% KH năm).

          Trong năm cũng đã thu: 1.471triệu  đồng/ 17,37 ha tiền trồng rừng thay thế và đã chuyển vào tài khoản của các chủ đầu tư: 22.870,7 triệu đồng/ 1.908,37 ha để thực hiện trồng và chăm sóc rừng trồng các năm theo kế hoạch của UBND tỉnh giao.

          Việc thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan cũng được Chi bộ, Ban Giám đốc các đoàn thể thường xuyên quan tâm: ban hành quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, nội quy quy chế cơ quan, chuẩn mực đạo đức của đơn vị...nhìn chung cán bộ công chức,viên chức và người lao động đã chấp hành đầy đủ các quy định của cơ quan, trong năm không phát sinh khiếu kiện khiếu nại. Các đoàn thể cũng đã tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa và đạt nhiều thành tích trong các phong trào thi đua, nổi bật là: giải nhất môn bóng nam và kéo co tại "Hội thao Khối thi đua các đơn vị trực thuộc sở Nông nghiệp và PTNT năm 2018"...

          7/8 chỉ tiêu thi đua của Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức,viên chức và người lao động năm 2018 đã hoàn thành.

          Tuy nhiên, năm 2018 vẫn còn một số tồn tại cần rút kinh nghiệm để thực hiện hoàn thành Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức,viên chức và người lao động năm 2019.

          Hội nghị đã thống nhất và biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức,viên chức và người lao động năm 2019: với 8 chỉ tiêu thi đua phấn đấu trong năm 2019.

          Hội nghị cũng đã bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021.

          Phát biểu tại hội nghị Ô. Phạm Truyền - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành đã đánh giá cao các kết quả đạt được của Quỹ tỉnh trong năm qua, tuyên dương tinh thần đoàn kết của tập thể Quỹ tỉnh trong năm 2018, đưa ra một số nội dung chỉ đạo, định hướng thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm 2019.

          Hội nghị cán bộ công chức,viên chức và người lao động năm 2019 một lần nữa đã phát huy được sức mạnh của tập thể của mỗi cán bộ công chức,viên chức và người lao động trong việc xây dựng cơ quan. Năm 2019, là năm đầu tiên thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng và chức năng nhiệm vụ của Quỹ tỉnh theo Luật Lâm nghiệp 2017 và Nghị định 156/NĐ-CP 16/11/2018 của Chính phủ, từng cán bộ công chức,viên chức và người lao động của Quỹ sẽ tiếp tục phát huy tính đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong từng nhiệm vụ được giao nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới

          Tại Hội nghị cũng đã trao các Quyết định công nhận các danh hiệu thi đua và Quyết định khen thưởng của Sở Nông nghiệp &PTNT,Công đoàn Ngành cho các tập thể, cá nhân của Quỹ tỉnh đã đạt thành tích xuất sắc trong năm 2018. 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA HỘI NGHỊ:

Hình 1. Ông Nguyễn Văn Bằng - PGĐ Quỹ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Hình 2. Bà Nguyễn Thị Thu Hương  - TP Kế toán -Tài vụ báo cáo thu chi tài chính năm 2018 và đề nghị chỉnh sửa bổ sung Quy chế chi tiêu nộ bộ.

Hình 3. Ông  Phạm Văn An  - Chủ tịch Công đoàn cơ sở báo cáo phong trào thi đua năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Hình 4. Ông  Phạm Truyền - Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành NN&PTNT phát biểu tại Hội nghị.

Hình 5. Quang cảnh Hội nghị

Hình 6. Trao tặng khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2018.

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

PHIM GIỚI THIỆU

Chuyên mục "Rừng và cuộc sống" năm 2019

Do Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng
phối hợp với Đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng
thực hiện.
Phim 1:
Phim 2:
Phim 3:
Phim 4:
Phim 5:
Phim 6:
Phim 7:
Phim 8:

Phim tài liệu Chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2017

Phim tài liệu Chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2016