HÌNH ẢNH VỀ TRUYỀN THÔNG - TUYÊN TRUYỀN


QUỸ BẢO VỆ & PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH LÂM ĐỒNG

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

“CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG

ĐỒNG HÀNH CÙNG HỌC SINH ĐẾN TRƯỜNG” NĂM 2018

 

KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP TUYÊN TRUYỀN

CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG

GIAI ĐOẠN 2018-2024

120 triệu tiền và quà trao học sinh

Lâm Hà, Đam Rông từ Quỹ BV&PTR

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THÔNG

“ĐỒNG HÀNH CÙNG HỌC SINH ĐẾN VỚI

CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG”

CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG GẮN VỚI CHỦ TRƯƠNG XÃ HỘI HÓA NGHỀ RỪNG, GIẢI QUYẾT SINH KẾ CHO CÁC HỘ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

TIN TỨC MỚI NHẤT

VĂN BẢN THÔNG BÁO

Thông báo 328-TB-QBVR (Tạm ứng
tiền chi trả DVMTR Quý 3 năm 2020)

Thông báo 307-TB-QBVR (Tạm ứng
tiền chi trả DVMTR Quý 3 năm 2020)
<
Thông báo 302-TB-QBVR (Tạm ứng
tiền chi trả DVMTR Quý 3 năm 2020)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN, CHỈ ĐẠO

Luật lâm nghiệp 2017
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (bản đầy đủ)
    + Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Phần DVMTR và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng)
    + Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Mẫu biểu)

PHIM GIỚI THIỆU

Chuyên mục "Rừng và cuộc sống" năm 2019

Do Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng
phối hợp với Đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng
thực hiện.
Phim 1:
Phim 2:
Phim 3:
Phim 4:
Phim 5:
Phim 6:
Phim 7:
Phim 8:

Phim tài liệu Chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2017

Phim tài liệu Chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2016