THÍ ĐIỂM CHI TRẢ TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG QUA GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ


        Từ ngày 15-17/10/2018, trong khuôn khổ các hoạt động của Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam (VFD) tại Lâm Đồng; VFD đã phối hợp với Quỹ BV&PTR Việt Nam (VNFF), Quỹ BV&PTR Lâm Đồng (Quỹ Lâm Đồng), Tập đoàn viễn thông quân đội (Viettel) đã tổ chức chuyến đi thực tế tại các huyện Di Linh, Bảo Lâm và Đạ Tẻh để triển khai thí điểm chi trả tiền DVMTR qua tài khoản ngân hàng hoặc giao dịch điện tử với: cộng đồng thôn Kalatongu - huyện Di Linh; cộng đồng thôn 3, xã Lộc Bảo, hộ gia đình xã Lộc Bắc - huyện Bảo Lâm và hộ gia đình xã Đạ Kho - huyện Đạ Tẻh.

          Tại các điểm đến đoàn công tác đã tuyên truyền, giới thiệu ưu điểm của hình thức chi trả tiền DVMTR qua giao dịch điện tử. Qua phân tích thảo luận các hộ thống nhất cao với hình thức chi trả này và thống nhất chọn hình thức giao dịch điện tử Viettelpay do Viettel giới thiệu vì sự đơn giản và tiện lợi trong giao dịch của dịch vụ này.

          Sau khi được hướng dẫn: mở tài khoản, cách sử dụng Viettelpay và trải nghiệm thực tế tại chỗ đa số các hộ bước đầu đã nắm bắt được hình thức chi trả tiền qua giao dịch điện tử và tự sử dụng được ứng dụng Viettelpay để thực hiện giao dịch.

        Trong thời gian tới cùng với sự hỗ trợ của Dự án VFD, Quỹ Lâm Đồng sẽ phối hợp Viettel Lâm Đồng tiếp tục rà soát các đối tượng được chi trả và các thủ tục liên quan để phấn đấu tiền DVMTR năm 2018 của các đối tượng này phải được chi trả toàn bộ thông qua giao dịch điện tử Viettelpay và làm cơ sở rút kinh nghiệm để triển khai đại trà trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến theo sự chỉ đạo của Bộ NN&PTNT tại văn bản số 7491/BNN-TCLN ngày 26/9/2018 và UBND tỉnh Lâm Đồng tại văn bản số 6483/UBND-LN ngày 9/10/2018.

          Một số hình ảnh đợt công tác:

Hình 1: Ông Nguyễn Ngọc Lân - PGĐ Quỹ Lâm Đồng phát biểu mục đích, ý nghĩa của việc chi trả tiền DVMTR qua tài khoản ngân hàng hoặc giao dịch điện tử.

Hình 2: Quang cảnh buổi tuyên truyền tại Cộng đồng Kalatongu-huyện Di Linh

Hình 3: Hướng dẫn trực tiếp cho hộ sử dụng dịch vụ Viettelpay

Hình 4: Trải nghiệm thực tế việc nhận và rút tiền qua giao dịch Viettelpay

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

PHIM GIỚI THIỆU

Chuyên mục "Rừng và cuộc sống" năm 2019

Do Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng
phối hợp với Đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng
thực hiện.
Phim 1:
Phim 2:
Phim 3:
Phim 4:
Phim 5:
Phim 6:
Phim 7:
Phim 8:

Phim tài liệu Chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2017

Phim tài liệu Chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2016