QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH CHI TRẢ TẠM ỨNG TIỀN KHOÁN BẢO VỆ RỪNG QUÝ II/2018

          Trong thời gian từ 17/7 đến 25/7/2018, căn cứ bản kê diện tích cung ứng, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành việc chuyển tạm ứng kinh phí khoán bảo vệ rừng (BVR) Quý II/2018 cho các đơn vị chủ rừng.

 


          Tổng số tiền tạm ứng Quý II là: 52.773.000.000 đồng cho 36 đơn vị chủ rừng ( 30 chủ rừng nhà nước, 4 cộng đồng và  2 chủ rừng ngoài nhà nước) trong đó kinh phí chủ rừng chi trả đến hộ là : 48.502.000.000 đồng ; kinh phí quản lý của chủ rừng và kinh phí tự quản lý là: 4.271.000.000 đồng.

          Như vậy cùng với kinh phí đã tạm ứng Quý I/2018. Đến nay Quỹ tỉnh đã tạm ứng kinh phí BVR cho các chủ rừng cung ứng DVMTR  năm 2018 trên địa bàn là: 107.724.125.000 đồng ( Đạt 45,2 % Kế hoạch năm).

          Trong thời gian đến, căn cứ tiến độ thu tiền DVMTR Quỹ tỉnh sẽ chủ động tạm ứng kinh phí khoán BVR Quý III cho các chủ rừng cung ứng (riêng chủ rừng là hộ gia đình và Doanh nghiệp sẽ được thanh toán một lần vào cuối năm sau khi có kết quả xác định diện tích chi trả).

          Song song với việc chuyển tiền tạm ứng cho chủ rừng, Quỹ tỉnh cũng đôn đốc, giám sát các đơn vị nhanh chóng lập thủ tục chi trả tiền đến hộ nhận khoán BVR và đến trước 15/8 tất cả các đơn vị cũng đã hoàn thành chi trả đến hộ.

Một số hình ảnh tại điểm chi trả Vườn quốc gia Bi Doup – Núi Bà:

 

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG ĐƠN VỊ

VĂN BẢN MỚI

Công văn 7542 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(thống nhất về số lần tạm ứng và tỷ lệ tạm ứng tiền DVMTR hàng năm)

VĂN BẢN THÔNG BÁO

Thông báo 16-TB-QBVR (Tạm ứng
tiền DVMTR đợt 4 năm 2021)

Thông báo 269-TB-QBVR (Tạm ứng
tiền chi trả DVMTR Đợt 3 năm 2021)

Thông báo 267-TB-QBVR (Tạm ứng
tiền chi trả DVMTR Đợt 3 năm 2021)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN, CHỈ ĐẠO

Luật lâm nghiệp 2017
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (bản đầy đủ)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Phần DVMTR và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Mẫu biểu)

VĂN BẢN KẾ HOẠCH NĂM

Kế hoạch năm 2021
Kế hoạch các năm:
    + Kế hoạch năm 2020
    + Kế hoạch năm 2019
    + Kế hoạch năm 2018
    + Kế hoạch năm 2017