KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG GIAI ĐOẠN 2018-2024

          Từ năm 2009, Lâm Đồng là một trong hai tỉnh đầu tiên thực hiện thí điểm Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) theo Quyết định số 380/QĐ-TTg ngày 10/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ và từ năm 2011 đến nay tiếp tục thục hiện Chính sách chi trả DVMTR theo Nghị định số 99/2010/NĐ-CP của Chính phủ.


Toàn cảnh lễ ký kết

          Có thể nói, việc  thực hiện Chính sách chi trả trên địa bàn Tỉnh thời gian qua  đã tạo được nguồn tài chính ổn định, bền vững để phục vụ cho công tác bảo vệ và phát triển rừng, gắn với cải thiện sinh kế cho những người trực tiếp tham gia bảo vệ rừng, nhất là các hộ dân sống trong rừng, sống gần rừng và góp phần quan trọng trong việc thực hiện chủ trương xã hội hóa nghề rừng của Đảng và Nhà nước

          Nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các cơ quan, các tổ chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh đặc biệt là các tổ chức,cá nhân hưởng lợi từ DVMTR và được chi trả tiền DVMTR về nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện chính sách chi trả. Từ năm 2009 đến nay, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh đã phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh để thực hiện công tác tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR bằng nhiều hình thức.

          Tuy nhiên, công tác tuyên truyền thời gian qua vẫn còn những hạn chế như: chưa được triển khai sâu rộng đến tất cả các cấp, các ngành và mọi người dân ở trên địa bàn tỉnh; nội dung, phương pháp tuyên truyền chưa phong phú, chưa đa dạng, vẫn còn một bộ phận cán bộ các cấp, các ngành, các cơ quan và nhân dân trên địa bàn tỉnh chưa hiểu rõ về nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR.

          Để thực hiện hiệu quả hơn công tác tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR trong thời gian tới. Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh,Thường trực UBMTTQVN tỉnh và Đài phát thanh truyền hình tỉnh đã thống nhất xây dựng Chương trình phối tuyên truyền về Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2018 và giai đoạn 2018- 2024.

Ông Nguyễn Tấn Lộc- GĐ Đài PTTH tỉnh; Bà Hoàng Thị Khiêm - PCT.UBMTTQVN tỉnh và Ông Hoàng Tất Dương - GĐ Quỹ BV&PTR tỉnh  ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền.

          Ngày 27/6/2018, tại Thành phố Đà Lạt; Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh và Đài phát thanh truyền hình tỉnh đã tổ chức lễ Ký kết kế hoạch và chương trình phối hợp tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR  năm 2018 và giai đoạn 2018-2024 trên địa bàn tỉnh.

          Tham dự buổi lễ có đ/c Nguyễn Trọng Ánh Đông – UVBTV, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; đ/c Nguyễn Tấn Lộc - Giám đốc Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, đ/c Huỳnh Mỹ - Phó ban Dân vận Tỉnh ủy; Lãnh đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, lãnh đạo UBMTTQVN 12 huyện/T.phố cùng lãnh đạo các đơn vị tham gia ký kết.

          Nội dung chủ yếu trong chương trình phối hợp:

          - Tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trọng tâm là Chính sách chi trả DVMTR.

          - Bồi dưỡng và nâng cao kiến thức cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền cơ sở về công tác BV&PTR và thực hiện Chính sách chi trả DVMTR, gắn với việc xây dựng và thực hiện quy chế, quy ước cộng đồng của khu dân cư trên địa bàn có rừng thông qua các buổi hội nghị, tập huấn, sinh hoạt tại cộng đồng dân cư.

          - Biên soạn, cấp phát hướng dẫn sử dụng tài liệu tuyền truyền về bảo vệ phát triển rừng và thực hiện chính sách chi trả DVMTR cho các địa phương, cơ sở, khu dân cư và hộ gia đình.

          - Xây dựng và thường xuyên đưa tin bài liên quan về hoạt động chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh trên sóng Đài phát thanh truyền hình tỉnh.

          - Xây dựng các phóng sự, phim tài liệu có nội dung liên quan đến công tác bảo vệ và phát triển rừng, chính sách chi trả DVMTR và hoạt động chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh để phát trên sóng Đài phát thanh truyền hình tỉnh.

          - Hàng năm có sơ kết Quy chế phối hợp làm cơ sở thực hiện các năm tiếp theo.

          Việc phối hợp chặt chẽ và gắn kết giữa Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh; Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh và Đài phát thanh truyền hình tỉnh trong công tác tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR trong thời gian đến thông qua việc ký kết Quy chế phối hợp giữa các bên hứa hẹn sẽ là một hình thức tuyên truyền có hiệu quả, tạo sức lan tỏa rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân, các đối tượng liên quan và chính quyền các cấp góp phần thực hiện có hiệu quả Chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh.

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG ĐƠN VỊ

VĂN BẢN MỚI

Công văn 7542 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(thống nhất về số lần tạm ứng và tỷ lệ tạm ứng tiền DVMTR hàng năm)

VĂN BẢN THÔNG BÁO

Công văn 142-QBVR-KTTV
(về việc thanh toán tiền DVMTR năm 2021 cho các đơn vị chủ rừng là tổ chức doanh nghiệp ngoài nhà nước)

Công văn 131-QBVR-KTTV
(về việc thanh toán tiền DVMTR năm 2021 số tiền còn lại cho các đơn vị chủ rừng nhà nước)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN, CHỈ ĐẠO

Luật lâm nghiệp 2017
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (bản đầy đủ)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Phần DVMTR và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Mẫu biểu)

VĂN BẢN KẾ HOẠCH NĂM

Kế hoạch năm 2022
Kế hoạch các năm:
    + Kế hoạch năm 2021
    + Kế hoạch năm 2020
    + Kế hoạch năm 2019
    + Kế hoạch năm 2018
    + Kế hoạch năm 2017