HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2017 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2018

          Ngày 01/6/2018 tại Thành phố Đà Lạt và ngày 12/6/2018 tại Thành phố Bảo Lộc, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng (Quỹ tỉnh) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018.


          Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo Sở NN&PTNT, đại diện lãnh đạo các phòng, ban chức năng của Sở; lãnh đạo Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố, các đơn vị chủ rừng; đại diện các Cộng đồng, tập thể và hộ nhận khoán bảo vệ rừng tiêu biểu cùng các cơ quan truyền thông.

Đ/c Hoàng Tất Dương - Giám đốc Quỹ tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

          Theo báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2017, Quỹ tỉnh đã bám sát kế hoạch, nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh và các cơ quan cấp trên; không ngừng nỗ lực triển khai thực hiện chính sách chi trả và một số nhiệm vụ khác trên địa bàn tỉnh, góp phần đáng kể vào kết quả BV&PTR chung của tỉnh.

          Một số kết quả cụ thể:

          - Tổng số tiền DVMTR thu được là 176,3 tỷ đồng, đạt 98,8% kế hoạch năm, tăng 15,4% so với năm 2016 (152,793 tỷ đồng).

          - Số tiền DVMTR đã giải ngân là 201,7 tỷ đồng, đạt 96,1% kế hoạch năm, (trong đó: chi trả cho các chủ rừng là 185,3 tỷ đồng).

          - Chi trả cho diện tích 367.845 ha (tăng 2,6% so với năm 2016) với tổng số hộ được chi trả là 16.114 hộ gia đình (trong đó 78% là hộ đồng bào dân tộc),

          - Kiểm tra, giám sát: trên 80% số đợt chi trả và trên 12% tổng số tiền các đơn vị chủ rừng chi trả cho hộ; kiểm tra trên 30% tổng diện tích cam kết cung ứng và trên 90% tổng diện tích bị mất (do phá, cháy rừng);

          - Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức thu hút hàng ngàn lượt người được tiếp nhận thông tin mới liên quan chính sách chi trả. 

          - Thu tiền trồng rừng thay thế: 90.366 triệu đồng/1.066ha (đạt 100% kế hoạch).

          - Chi kinh phí hoạt động chi trả: 14.506,4 triệu đồng (đạt 85,5% kế hoạch).

          Nhìn chung kết quả thực hiện chính sách chi trả và một số nhiệm vụ khác năm 2017 trên địa bàn tỉnh của Quỹ tỉnh đã đạt được kết quả cao. Từ nguồn chi trả DVMTR năm 2017 một lần nữa khẳng định sự đóng góp có hiệu quả của chính sách trong việc: Bảo vệ và phát triển rừng, hỗ trợ sinh kế cho người dân và hỗ trợ kinh phí cho các chủ rừng là tổ chức nhà nước.

          Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc như: một số đơn vị sử dụng DVMTR còn chưa nộp, chậm nộp tiền DVMTR; công tác lập cam kết BVR và hồ sơ chi trả của các đơn vị chủ rừng còn chậm; công tác kiểm tra sau chi trả tại một số đơn vị chủ rừng chưa thực hiện hiệu quả; hồ sơ tạm ứng thanh quyết toán trồng rừng thay thế chưa kịp thời.

Quỹ tỉnh triển khai các văn bản hướng dẫn liên quan

          Đối với kế hoạch 2018:

          Kế hoạch thu chi tiền DVMTR năm 2018 đã được UBND tỉnh phê duyệt ngày 29/3/2018 tại Quyết định số 567/QĐ-UBND và Kinh phí quản lý của Quỹ năm 2018 cũng đã được Sở Tài chính phê duyệt tại Quyết định số 64/QĐ-STC ngày 27/4/2018.

          Trong 5 tháng đầu năm 2018, Quỹ tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện công tác thu chi tiền DVMTR nhằm hoàn thành kế hoạch năm do Tỉnh giao.

          Đến nay, đa số các đơn vị sử dụng DVMTR đã kê khai và nộp tiền Quý I/2018. Tổng số tiền đã thu là: 109,3 tỷ đồng (đạt 38,2% kế hoạch năm). Quỹ tỉnh cũng đã chi tạm ứng Quý I/2018 cho các chủ rừng: 51,4 tỷ đồng (đạt 21,6% kế hoạch năm).

          Tại hội nghị các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến và đề xuất những giải pháp nhằm tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách chi trả DVMTR, trồng rừng thay thế năm 2017 nhằm thực hiện kế hoạch năm 2018 đạt kết quả cao hơn. 

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến

          Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đ/c Võ Danh Tuyên - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT đã đánh giá cao trách nhiệm của Quỹ tỉnh trong công tác tham mưu, phối hợp các phòng chức năng của Sở triển khai thực hiện chính sách chi trả DVMTR, trồng rừng thay thế và kết quả thực hiện trên địa bàn tỉnh trong năm 2017.

Đ/c Võ Danh Tuyên - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT phát biểu chỉ đạo

          Để tiếp tục thực hiện chính sách có hiệu quả và hoàn thành kế hoạch năm 2018,  đ/c  Phó Giám đốc Sở chỉ đạo các phòng, ban chức năng của Sở, các đơn vị chủ rừng, Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố phối hợp với Quỹ: tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền chính sách; tăng cường công tác kiểm tra, giám việc quản lý, sử dụng và chi trả tiền DVMTR; tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện Thông tư 22/2017/TT-BNNPTNT và Thông tư 04/2018/TT-BTC; thẩm định, trình phê duyệt đề cương, dự toán xây dựng bản đồ chi trả, …

          Cũng tại Hội nghị các phòng chuyên môn của Quỹ tỉnh cũng đã trình bày một số vấn đề liên quan Nghị định 147/2016/NĐ-CP, Thông tư 22/2017/TT-BNN PTNT và Thông tư 04/2018/TT-BTC.

          Nhân dịp này, Giám đốc Sở NN&PTNT đã có quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR năm 2017.

Các cá nhân, tập thể được nhận giấy khen của Giám đốc Sở NN&PTNT

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG ĐƠN VỊ

VĂN BẢN MỚI

Công văn 7542 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(thống nhất về số lần tạm ứng và tỷ lệ tạm ứng tiền DVMTR hàng năm)

VĂN BẢN THÔNG BÁO

Thông báo 16-TB-QBVR (Tạm ứng
tiền DVMTR đợt 4 năm 2021)

Thông báo 269-TB-QBVR (Tạm ứng
tiền chi trả DVMTR Đợt 3 năm 2021)

Thông báo 267-TB-QBVR (Tạm ứng
tiền chi trả DVMTR Đợt 3 năm 2021)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN, CHỈ ĐẠO

Luật lâm nghiệp 2017
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (bản đầy đủ)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Phần DVMTR và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Mẫu biểu)

VĂN BẢN KẾ HOẠCH NĂM

Kế hoạch năm 2021
Kế hoạch các năm:
    + Kế hoạch năm 2020
    + Kế hoạch năm 2019
    + Kế hoạch năm 2018
    + Kế hoạch năm 2017