HÌNH ẢNH VỀ CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG


 

CHI TRẢ TẠM ỨNG TIỀN KHOÁN BẢO VỆ RỪNG

QUÝ II/2018

Chi trả tiền DVMTR tại Ban QLRPH ĐN Đa Nhim

Chi trả tiền DVMTR tại Ban QLRPH Phi Liêng

Chi trả tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

PHIM GIỚI THIỆU

Chuyên mục "Rừng và cuộc sống" năm 2019

Do Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng
phối hợp với Đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng
thực hiện.
Phim 1:
Phim 2:
Phim 3:
Phim 4:
Phim 5:
Phim 6:
Phim 7:
Phim 8:

Phim tài liệu Chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2017

Phim tài liệu Chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2016