HÌNH ẢNH VỀ CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG


 

CHI TRẢ TẠM ỨNG TIỀN KHOÁN BẢO VỆ RỪNG

QUÝ II/2018

Chi trả tiền DVMTR tại Ban QLRPH ĐN Đa Nhim

Chi trả tiền DVMTR tại Ban QLRPH Phi Liêng

Chi trả tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]