QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG NHẬN CỜ THI ĐUA CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2017

 

          Ngày 21/3/2018 tại TP Đà Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và triển khi nhiệm vụ năm 2018.

 


          Năm 2017, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực  trên tất cả các lĩnh vực. Phong trào thi đua có những bước đổi mới cả nội dung và hình thức: tiêu chí, mục tiêu thi đua rõ ràng cụ thể triển khai sâu rộng đến mọi tầng lớp trong xã hội.

          Từ trong các phong trào thi đua nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được phát hiện, nhiều điển hình tiên tiến được suy tôn, nêu gương tại Hội nghị.

          Năm 2017, với vai trò là Khối trưởng khối thi đua Sở Nông nghiệp &PTNT, Quỹ BV&PTR  đã tích cực  chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ, phối hợp với các đơn vị lập kế hoạch, triển khai thực hiện, sơ kết tổng kết các phong trào thi đua và tổ chức thành công  Hội thao  nhân dịp 30/4 và 1/5 được lãnh đạo Sở và các đơn vị đánh giá cao.Tại hội nghị , Quỹ BV&PTR tỉnh đã được nhận cờ thi đua: “THÀNH TÍCH XUẤT SẮC DẪN ĐẦU KHỐI THI ĐUA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2017” do UBND tỉnh Lâm Đồng trao tặng .

Hình 1 – Quang cảnh  Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017.

Hình 2 – UBND tỉnh Lâm Đồng tặng cờ thi đua cho Quỹ BV&PTR vì đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu khối thi đua trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2017

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

PHIM GIỚI THIỆU

Chuyên mục "Rừng và cuộc sống" năm 2019

Do Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng
phối hợp với Đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng
thực hiện.
Phim 1:
Phim 2:
Phim 3:
Phim 4:

Phim tài liệu Chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2017

Phim tài liệu Chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2016